chmuryl
chmuryp

Bóg ponad wszystko!Bóg ponad wszystko!R
ok 2012 to rok obchodów 100 rocznicy śmierci Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza. Wychowawcy i społecznika, który poświęcił swoje życie wychowaniu i oświacie oraz walce z nękającymi społeczeństwo nałogami.

   
W dniu 29.01 2013r. w Oratorium „Twój Dom” miało miejsce uroczyste wspomnienie    bł. Ks. Bronisława Markiewicza - Patrona naszej placówki.

Pragnęliśmy na zakończenie Roku Jubileuszowego w sto pierwszą rocznicę śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza oddać hołd temu wielkiemu patriocie i wychowawcy ubogich dzieci i młodzieży.
   
Z tej okazji dzieci, młodzież, wychowawcy i pracownicy naszej placówki oraz licznie przybyli rodzice uczestniczyli w Uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Józef. W czasie homilii przybliżył nam postać Wspaniałego Ojca i Opiekuna Dzieci i Młodzieży Opuszczonej – ks. Bronisława Markiewicza. Ks. Józef podkreślił, iż znamiennym pragnieniem błogosławionego ks. Br. Markiewicza było: „Chciałbym zebrać miliony dzieci opuszczonych ze wszystkich narodów i za darmo je żywić, ubierać na duszy i ciele.” Z tego pragnienia wyrosły domy wychowawcze dla młodzieży wraz z warsztatami do nauki zawodu. Z dużym uznaniem spotkały się także stosowane przez niego metody wychowawcze, oparte na wierze, powściągliwości i pracy. Traktował wychowanie jak sztukę nad sztuką. Całe życie ks. Bronisława Markiewicza to nieustanne opowiadanie o wielkiej miłości bliźniego. Miłością hartował on dzieci to trudnego i twardego życia zakładowego, wielką miłością zdobywał każdego dnia dziecięce zaufanie. Miłością zachęcał  do sakramentów świętych. Miłością leczył i inspirował innych, by leczyli wady i złe przyzwyczajenia wychowanków. Służył radą i dobrym słowem.
   
Ks. Józef przytoczył również pewną historię, która miała miejsce w zakładzie wychowawczym. Gdy jeden z kleryków przyszedł do ks. Br. Makiewicza użalać się, iż jest bezradny wobec zachowania i postępku wobec jednego z nowo przyjętych wychowanków, prosząc o pomoc. Ks. Markiewicz dał mu rade niezapomnianą, która po dzień dzisiejszy ma zastosowanie: „ Idź do ogrodu, uzbieraj malin i poczęstuj go nimi… Ten środek rzadko kiedy zawodzi.”

W mszy świętej aktywny udział wzięły dzieci, które przygotowały  śpiew i oprawę liturgiczną . Na zakończenie liturgii wszyscy zebrani z  ogromnym przejęciem i szacunkiem ucałowali relikwie Błogosławionego.

Następnie ks. Józef serdecznie zaprosił wszystkich na przygotowane przez dzieci w ramach prężnie działającego teatru amatorskiego słuchowisko poświęcone - Naszemu Patronowi.
 
Część wstępną słuchowiska stanowiło wspomnienie momentu śmierci ks. Bronisława Markiewicza, którego duchowe dziedzictwo wywodziło się z jego ogromnej wrażliwości na ludzką biedę.

Mali aktorzy w piękny sposób przedstawił przybyłym gościom życie i nauczanie bł. ks. Bronisława Markiewicza.  Ideą przewodnia
słuchowiska było ukazanie trzech wielkich spraw, będących przedmiotem troski Błogosławionego: działalność wychowawcza i duszpasterska, szczególnie organizowanie zakładów wychowawczych dla najbiedniejszej młodzieży w duchu powściągliwości i pracy, starania o utworzenie dwóch nowych zgromadzeń zakonnych – pod wezwaniem św. Michała Archanioła dla kontynuowania tych zadań i wreszcie usilne dążenie do świętości poprzez żywy kontakt z Chrystusem.

Ta inna niż zazwyczaj formuła aktu, dała dzieciom doskonałą okazję by mogły wyrazić siebie wcielając się w role i pokazać swój talent. Na twarzach małych artystów  nie sposób było nie zauważyć przejęcia, zaangażowania i powagi. Bo przecież temat słuchowiska nie należał do najłatwiejszych.  Ukazanie życia wychowawcy i społecznika oraz Jego miłości do Boga ponad wszystko.

Zaproszeni goście nie ukrywali wzruszenia. Pojawiły się łzy i podziękowania za możliwość przeniesienia się do czasów w których żył ks. Markiewicz - kapłan niezłomny, który bez reszty swoje życie poświęcił pracy wychowawczej dzieci wiejskich, osieroconych, nieugięcie walczący z nękającymi społeczeństwo nałogami.

Na zakończenie mali aktorzy poczęstowali wszystkich zebranych malinami zgodnie z radą błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, który mawiał „ dusza dziecka jest jak gleba niezaorana, umiej ją uprawiać a wyda plon stokrotny”.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin