chmuryl
chmuryp

NIE RYZYKUJ UTRATY SMAKU ŻYCIA !!!

NIE RYZYKUJ UTRATY SMAKU ŻYCIA !!!

ALKOHOL oszukuje, daje tylko złudzenie dorosłości,
ALKOHOL kradnie wolność,
ALKOHOL niszczy Przyjaźń i Miłość,
ALKOHOL otępia.

 
Psychodrama, dyskusja, burza mózgów, krótkie opowiadania, zabawy integracyjne, filmy edukacyjne, praca w grupach, mini wykład to niektóre metody wykorzystywane podczas wspólnych zajęć i zabaw w ramach programu profilaktycznego p.n. „Razem łatwiej – DZIĘKUJĘ NIE”.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych dla wychowanków Oratorium
zorganizowany został cykl zajęć profilaktycznych p.n. „Razem łatwiej – DZIĘKUJĘ NIE” składający się z II części:

I część - program „Jestem ważny” dla dzieci młodszych  obejmował  następujące
zagadnienia dotyczące: rozpoznawania i nazywania uczuć, asertywności, kłopotów w szkole w rodzinie wśród przyjaciół, rówieśników, czego się wstydzimy, boimy, właściwego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów i prowadzony był przez Panią psycholog Alicję Zwiercan

II część – program „To Twoje życie” dla dzieci starszych i młodzieży prowadzony był przeze mnie i składał się z następujących tematów:

 • ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE
 • NARKOTYKI
 • SUBSTANCJE UZALEŻNIAJĄCE: ALKOHOL, NARKOTYKI, PAPIEROSY
 • NARKOTYKI W ŻYCIU NASTOLATKA
 • NARKOTYKOM MÓWIĘ NIE!
 • JAK SPRZECIWIĆ SIĘ NARKOTYKOM
 • SZTUKA ODMAWIANIA

Program p.n. „ Razem łatwiej – DZIĘKUJĘ NIE” był odpowiedzią na potrzebę wsparcia dzieci i
młodych ludzi w kształtowaniu osobowości, odpowiedzialnych, silnych, odpornych na czynniki sprzyjające powstawaniu sytuacji niepożądanych, prowadzących do uzależnień.

Założeniem programu było likwidowanie przyczyn powstawania zachowań niepożądanych, do których należy między innymi: palenie tytoniu, używanie alkoholu, narkotyków, nadużywanie leków, aspołeczne zachowanie.

Działania profilaktyczne miały na celu:


 1. wzmocnić odporność na zagrożenia sprzyjające powstawaniu zachowań niepożądanych,
 2. zwiększyć ochronę przed dysfunkcją,
 3. kształtować młodego człowieka tak, aby był zdolny oprzeć się uzależnieniom osobowości.

Ćwiczenia realizowane w ramach programu profilaktycznego były prowadzone metodami aktywnymi, umożliwiającymi wychowankom wyrażanie swoich poglądów, zapoznawanie się z opiniami kolegów, samodzielne analizowanie i rozwiązywanie problemów, współpracę z kolegami.

Najważniejszą funkcją cyklu zajęć prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy było:

 • rozbudzenie zainteresowań, uzdolnień odwracających uwagę od środków zmieniających świadomość,

Dzięki terapii możemy uchronić dzieci już poszkodowane przed niepowodzeniami szkolnymi, przykrymi emocjami związanymi z rozczarowaniem do samego siebie, swoich predyspozycji, pogłębiającą się destrukcją, zetknięciem się z różnego rodzaju używkami, co może prowadzić do poczucia mniejszej wartości, zaburzeń nerwicowych i całkowitej destrukcji młodego człowieka.W
tym programie wspomagania i terapii dziecko było nie tylko „ AKTOREM”, ale i w pełni „ AUTOREM”. W obecności grupy w sposób pozytywny podkreślony został wysiłek włożony w wykonanie określonych zadań oraz postrzegane wszystkie, nawet najmniejsze sukcesy odnoszone przez dzieci i młodzież. Jest to niezwykle cenne, w kształtowaniu właściwej postawy dziecka wobec otoczenia i siebie samego.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin