chmuryl
chmuryp

SERCE DLA SERCA
SERCE DLA SERCA


Mali Artyści w darze za serce, otwartość i możliwość wszechstronnego rozwoju wystawili sztukę teatralną pt. „Misterium Męki Pańskiej” dla Władz Miasta, Przyjaciół oraz  Darczyńców. Słowem dla Wszystkich, dla których ważna jest pomoc dzieciom, by każdy z nich mógł  stał się tym, kim stać się może.

W miniony wtorek, 9 kwietnia 2013 roku w Oratorium „Twój Dom” zebrali się Zacni Goście, Przyjaciele Dzieci. Celem spotkania była niezwykła historia MIŁOŚCI – miłości, którą Jezus ma do każdego z nas – Ciebie i Mnie.

Na tę piękną lekcję miłości opowiedzianą przez dzieci w formie przedstawienia teatralnego pt. „Misterium Męki Pańskiej”, przybyli licznie zaproszeni goście. Nie mogło być inaczej, kiedy na scenie i poza nią mali aktorzy sięgać będą do fundamentalnych wydarzeń dla chrześcijan, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa.A zatem swoją obecnością zaszczycili nas: Prezydent Miasta Krosna p. Piotr Przytocki, Zastępca Prezydenta Miasta Krosna p. Bronisław Baran, p. Julita Jaśkiewicz - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, p. Jolanta Matys - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendant Miejski Policji w Krośnie mł. insp. Adam Pietrzkiewicz, p. Beata Winiarska - Rzecznik Komendanta Miejskiej Policji, ks. Leszek Przybylski - Radca Generalny oraz Inspektor do Spraw Wychowania i Szkolnictwa w Zgromadzeniu, p. Zygmunt Rysz - Naczelnik Wydziału Promocji Kultury i Sportu, Andrzej Lula  -Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej, Stanisław Syzdek - Naczelnik Ruchu Drogowego, Danuta Such - Zastępca Dyrektora MOPR-u, Anna Bazan - Przewodnicząca Komisji Edukacji Rodzin, Anna Dubiel - Radna Miasta, Elżbieta Mola - Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Tadeusz Wierdak - Straż Miejska, sponsorzy oraz Przyjaciele.

W Misterium przygotowanym przez dzieci można było zobaczyć m.in. scenę wskrzeszenia Łazarza, Ostatniej Wieczerzy, modlitwy i pojmania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, procesu u Piłata, Drogi Krzyżowej, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Mali aktorzy byli bardzo przejęci i skupieni. Swoją swobodą, naturalną grą  i zachowaniem na scenie z pewnością pozwolili widzom na przeniesienie się choć na chwilę do Jerozolimy z epoki Chrystusa. Na zadumę i refleksję nad miłością Boga i nad naszą ludzką miłością. W oczach zaproszonych Gości, widać było łzy wzruszenia oraz podziw dla dziecięcych zdolności aktorskich.

Cały spektakl doskonale dopełniła i nadała stosownego klimatu, muzyka z filmu ,,Pasja” Mel’a Gibsona. Chwilami wprowadzała nas w nastrój grozy, czasami radości i żalu. Oddziaływała na wszystkie nasze zmysły, rozbudzała wyobraźnię oraz umożliwiała głębokie przeżywanie, tak ważnego dla nas chrześcijan święta.  Popisowa gra świateł i efekty specjalne, starannie dobrana scenografia, kostiumy oraz  głębia treści. Wszystko to sprawiło, że czuliśmy się „przeniesieni w czasie” i razem z Jezusem Chrystusem uczestniczyliśmy w Jego męce. Udało się bez wątpienia stworzyć klimat niezbędny do duchowego odbioru przestawienia. Można by rzec, duchowa uczta, z której chyba każdy wyniósł coś cennego dla siebie.

Godzinne „Misterium Męki Pańskiej’, w reżyserii i według scenariusza brata Bartłomieja Machynia, zachwyciło zaproszonych Gości, czego wyrazem były gromkie brawa .N
a zakończenie złożyłem serdeczne podziękowanie wszystkim dzieciom za świadectwo żywej wiary i miłości do Jezusa, wychowawcom, bratu Bartłomiejowi oraz Gościom za przyjęcie zaproszenia. Przywołałem słowa Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówiąc:

…Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek. To nie krzyż się chwieje. To świat się chwieje i toczy – krzyż stoi…

Potrzebujemy takich chwil jak te, które wspólnie przeżywaliśmy, aby nasz ŚWIAT – w nas nie runął, ale mocno stał oparty o KRZYŻ – MIŁOŚĆ.

Na zakończenie głos zabrał również Ks. Leszek Przybylski - Radca Generalny oraz Inspektor do Spraw Wychowania i Szkolnictwa w Zgromadzeniu Księży Michalitów, który powiedział: …Mądrze wychowywać to otwierać dziecko na dobro, uczulać je na potrzeby innych, uwrażliwiać na cierpienie i niesprawiedliwość, a przede wszystkim nauczyć je kochać i dawać siebie innym… Życie we wspólnocie oratoryjnej oparte jest na zasadach gwarantujących ciepłą atmosferę miłości i przyjaźni. Oratorium „Twój Dom” jest jakby niebem na ziemi, miejscem gdzie zamiast tłumić, pielęgnuje się szlachetne uczucie, dąży do wszechstronnego rozwoju potencjału dzieci oraz moralnego wychowania w duchu zasad ks. Br. Markiewicza. Wychowując dziecko inwestujemy wysiłek nie tylko fizyczny, ale również emocjonalny. To w jaki sposób mówimy i postępujemy wobec innych w obecności dzieci, uczy ich postaw wobec drugiego człowieka, uczy szacunku, wdzięczności, tolerancji oraz rozwiązywania konfliktów czy nieporozumień z godnością traktując drugiego człowieka. Przez lata staramy się wyposażyć je w bagaż pozytywnych doświadczeń, by ruszyły w dalszą drogę, wyposażone w pogodę ducha i siłę charakteru. Dziękuję  ks. Józefowi, Władzom Miasta i wszystkim Przyjaciołom Oratorium „Twój Dom” za wspieranie miejsca wszechstronnej edukacji życiowej dzieci i młodzieży. Rolą Oratorium nie może być wyłącznie uczynienie dzieci mądrymi, ale uczynienie ich mądrymi i dobrymi. Musimy pomóc im dobrze żyć i to sprawi, że NASZE WSPÓLNE DZIEŁO będzie KWITŁO.

Nie zabrakło oczywiście wspólnych zdjęć z zaproszonymi Gośćmi oraz pamiątkowego wpisu do kroniki.To był wspaniały dzień poznawania i doświadczania prawdziwej miłości płynącej od Jezusa i wspólnego dzielenia się NIĄ.


                                                                           Ks. Józef Gibałaprzerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin