chmuryl
chmuryp

MAJOWA KRÓLOWA


MAJOWA KRÓLOWA

przychodzisz Pani Majowa w wiosennej ciszy poranka, odradzasz świat od nowa,

by godnie Cię przywitać, koncert szykują skowronki,
wtórują im drżące z zimna, zaspane polne dzwonki

A to wszystko dla Ciebie. Dla Ciebie pieśni i słowa.
Królowo nieba i ziemi, najdroższa Pani MajowaMaj
- dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.6 maja zebraliśmy się całą wspólnotą Oratoryjną w naszej kaplicy by uroczyście rozpocząć miesiąc maj – Nabożeństwem Maryjnym.Brat Bartłomiej zapoznał nas z historią nabożeństw majowych. Zapewnił, że Maryja Matka Boża jest Matką nas wszystkich. Wskazując przykład - Na Górze Kalwaryjskiej, Pan Jezus dał pod opiekę swoją Matkę umiłowanemu uczniowi Janowi a przez Jana wszystkim nam. Dokładnie opowiedział o wielkiej miłości do Maryi, Błogosławionego Papieża Jana Pawła II, który całym swoim życiem wołał „Totus Tuus Maryjo”.
Mówił o symbolach Majowej Królowej:
korona z gwiazd dwunastu – dwanaście to liczba symboliczna. Oznacza liczbę pokoleń Izraela a także liczbę Apostołów. Matka Boża stała się Królową całego świata.,
lilia – to symbol czystości duszy i niewinności. Na obrazach Anioł Zwiastowania trzyma lilię w dłoni i wręcza ją Maryi jako znak Jej niewinności i berło władzy królewskiej.
wąż - już w raju szatan przybrał postać węża i skusił Adama i Ewę do grzechu, który zamknął dla ludzi bramy nieba. Dzięki posłuszeństwu Matki Bożej przyszedł na świat Pan Jezus i zwyciężył szatana.
kula ziemska – Matka Boża panuje nad całą ziemią i uwalnia ją od zła.Na zakończenie Brat Bartłomiej prosił, aby każdy z nas zaprosił Maryję do swojego serca i wypraszał dla siebie wszelkie łaski. Nabożeństwo Majowe zakończyliśmy wspólną pieśnią  „Chwalcie łąki umajone”.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin