chmuryl
chmuryp

PODZIĘKOWANIE

PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM PRZYJACIOŁOM, DARCZYŃCOM ZA WSPARCIE NASZEGO ORATORIUM „TWÓJ DOM”
                                        
"Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca:
ona daje życie."
~~Henryk Sienkiewicz

   
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie w imieniu członków i podopiecznych  serdecznie dziękuje wszystkim PODATNIKOM,  którzy przekazali  na rzecz Oratorium „Twój Dom” w ramach rozliczenia rocznego zeznania podatkowego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego przez Skarb Państwa, wyrażając z tego powodu jednocześnie wdzięczność i wielką radość. Dziękujemy za docenienie, wsparcie naszej pracy oraz troskę o harmonijny rozwój DZIECI.

Zapewniamy, że pozyskane w powyższy sposób środki finansowe zostaną racjonalnie wydatkowane na działalność Statutową Stowarzyszenia. W szczególności na realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, a także różnego rodzaju turnieje oraz działalność sportowo – wychowawczą. Owe wsparcie finansowe z pewnością pozwoli na coraz lepsze zapewnienie i kontynuowanie właściwych warunków edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych i zaowocuje pozytywnymi efektami i pomyślną przyszłością naszych wychowanków.
 
Dziękujemy  z całego serca Wszystkim za okazaną nam pomoc, za wsparcie duchowe i materialne, za Waszą obecność w naszym oratoryjnym życiu, za nadzieję...na lepsze jutro dla naszych wychowanków.~~ ks. Jan Twardowski
 
Jest taka wdzięczność kiedy chcesz dziękować
lecz przystajesz jak gapa bo nie widzisz komu
a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu
Niewidzialny jest z Tobą co jak kasztan spada
  jest taka wdzięczność kiedy chcesz całować
...
 
oczy włosy niewidzialne ręce
  powietrze deszcz co chlapie
  zimę saneczki dziecięce
dom rodzinny co spłonął z portretem bez ucha
  rozstania niby przypadkowe
  kiedy żyć nie wypada a umrzeć nie wolno
  jest taka wdzięczność kiedy chcesz dziękować
za to że niosą ciebie nieznane ramiona
  a to czego nie chcesz najbardziej się przyda
  szukasz w niebie tak tłoczno i tam też nie widać


 Serdeczne Bóg Zapłać
 Ks. Józef Gibała
Dyrektor Oratorium „Twój Dom”


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin