chmuryl
chmuryp

Nowy rok szkolny 2013/2014 w Oratorium

Nowy rok szkolny 2013/2014 w Oratorium


12 września 2013 roku Dyrektor Oratorium „Twój Dom” ks. Józef Gibała odprawił Mszę św., która rozpoczęła działalność naszej placówki w roku szkolnym 2013/2014. Obecne były dzieci wraz z rodzicami, nauczyciele  i wychowawcy.

Ks. Dyrektor serdecznie powitał wszystkich zebrany w oratoryjnej kaplicy na Mszy Świętej.

Powiedział >>> W czasie wakacji nabraliście sił do czekających was nowych zadań. Przychodzimy dziś do Chrystusa, by najpierw Mu dziękować za ten letni czas odpoczynku, za poznanych nowych ludzi, za zdobyte doświadczenia, za to, że mogliśmy innym pomóc, ofiarować swój czas i życzliwość. Za piękne kolonie w Zakopanem. Niech we wszystkich naszych dobrych wakacyjnych przeżyciach będzie uwielbiony Pan Bóg.

Panie Jezu – niech nasza obecność wokół Twego ołtarza będzie najpierw dziękczynieniem!...<<<
 


Ks. Józef  Słowo Boże rozpoczął od pytania skierowanego do dzieci: co to znaczy być uczniem?  Co najpierw i przede wszystkim robi uczeń? Wielu odpowie: uczy się! Ale my chcemy iść dalej. Co to znaczy uczyć się? Od czego zaczyna się każde uczenie? Uczenie zaczyna się od słuchania. Uczeń najpierw słucha i to nie byle czego, ale słucha mądrości. A gdzie mieszka mądrość, gdzie ją znaleźć, by móc jej słuchać?.Odpowiedź jest prosta MĄDROŚĆ zamieszkuje w dobrych książkach i w sercu oraz umyśle ludzi, których nazywamy nauczycielami. Oni chcą nas nauczyć życiowej mądrości. Wiemy, że mądrości nie można wyczytać wyłącznie z podręczników szkolnych, że nauczyciel, to nie tylko pan czy pani ze szkoły czy naszego Oratorium.  A i nasi rówieśnicy, koledzy, przyjaciele – od nich możemy także nauczyć się czegoś dobrego. My dzisiaj przychodzimy do Nauczyciela nad nauczycielami i słuchamy słów Księgi nad księgami! O kim mowa? (odpowiedzi dzieci). Tak, Jezus jest naszym pierwszym i najlepszym Nauczycielem, a najwspanialszym podręcznikiem życia i mądrości jest Pismo Święte.
   
Dziś po wakacjach mamy pierwszą lekcję słuchania! Słuchać Jezusa, starszych, nauczycieli to tajemnica mądrości.
   


Ks. Józef następnie podkreślił, iż na początku roku szkolnego warto uświadomić sobie na nowo, że Bóg każdemu z nas rozdaje talenty, zdolności. Nie możemy ich zakopać w ziemi, musimy z nich zrobić użytek. Jakże wielu uczniów zakopuje swoje talenty. Przez lenistwo, niesolidność, nieobowiązkowość, marnowanie czasu. O ile lepszy byłby świat wokół nas, gdybyśmy lepiej wykorzystywali nasze talenty. Musimy talenty pomnażać dla dobra innych ludzi i na chwałę Boga. Bo przecież Bogu najbardziej zależy na dobru drugiego człowieka. Nasza wiedza i zdolności mają służyć innym. Dlaczego nasze zdolności miałyby być zakopane, zasypane lenistwem i głupotą, jeśli mogą uczynić tyle dobra? Jezus daje nam talenty i oczekuje naszej współpracy, naszego wysiłku. Jesteśmy współpracownikami Boga w budowaniu dobra i miłości. To wielkie zadanie. Jezus bardzo nam ufa, skoro przekazuje nam talenty. Nie możemy Go zawieść. Nowy rok szkolny to nowa szansa, to wielki kredyt zaufania od Jezusa. Wszystko zawsze zaczyna się od słuchania. Bez słuchania nigdy nie pomnożymy żadnego talentu.
   
D
yrektor Oratorium skierował również słowa do  wychowawców z prośbą by uczestniczyli w wyborze najodpowiedniejszej drogi życiowej wychowanków a droga ta winna być spójna ze zdolnościami i możliwościami dziecka.  Służą temu wspólne rozmowy, wspólne prace gospodarcze, wspólna lektura, wycieczki, muzykowanie, udział w przedstawieniach teatralnych.
   


Ks. Józef  na zakończenie Mszy świętej rozpoczynającej nowy rok szkolny  w Oratorium powiedział… Jezus zawsze czeka na nas na Mszy Świętej, w Komunii św., w czasie modlitwy porannej i wieczornej – by dawać nam swe łaski i wewnętrzne siły do pomnażania talentów. Przychodźcie do Niego często, by słuchać Jego słów pełnych mądrości, otwierajcie w domu nie tylko podręczniki szkolne, ale i Biblię – Księgę mądrości życiowej i miłości. Niech każdy z nas na końcu tego roku zasłuży, by usłyszeć słowa Jezusa z Ewangelii: "Dobrze sługo dobry i wierny! Wejdź do radości twego Pana". Bo przecież kochani przyjaciele, pomnażając nasze zdolności, czynimy dobro na ziemi. A bł. ks. Bronisław Markiewicz niech w tych wszystkich poczynaniach nam pomaga i otacza opieką.Liturgia Słowa, była czytana przez dzieci z Oratorium. 1 Czytanie - Julia Wojdyła, Psalm - Miłosz Pańczuk, Modlitwa wiernych- Patrycja Zborowska. Eucharystii towarzyszył śpiew dzieci przy akompaniamencie gitar.

Tę wielką chwilę uczciliśmy wspólnym, pamiątkowym zdjęciem oraz wspólnym pysznym posiłkiem z deserem.


 

przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin