chmuryl
chmuryp

Z WIZYTĄ W TORUNIU z okazji JUBILEUSZU XX-lecia ORATORIUM im. bł. ks. Br. Markiewicza
Trzynaście lat temu dekretem Zgromadzenia Księży Michalitów zostałem powołany przez Ojca Generała Kazimierza Radzika do pracy w Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu na stanowisku dyrektora.
    


A dzisiaj 2.10.2013r.  obchodzimy piękny Jubileusz XX- lecia działalności placówki, która niesie pomoc dzieciom słabym, lękliwym, poszukującym drogi życia – o połamanych korzeniach i pokaleczonych skrzydłach, ale chcących poznać i zgłębić wartości moralno-społeczne. Połamane korzenie i okaleczone skrzydła niweczą nadzieję. A tylko nadzieja pozwala ujrzeć to, co niewidzialne, dotknąć tego, co nieuchwytne, dokonać tego, co niemożliwe. Pracę w toruńskie oratorium wspominam z sentymentem, dlatego z wielką radością przyjąłem zaproszenie księdza Krzysztofa Winiarskiego na obchody Jubileuszu XX-lecia placówki.

Moje refleksje
   
Objęcie dużej placówki opiekuńczo-wychowawczej, która miała swoje sześcioletnie tradycje, swoje doświadczenia i sprawdzone metody pracy to było poważne wyzwanie dla mnie. Chciałem mu sprostać z największą starannością, ponieważ swoją pracę traktowałem jako sztukę, która wymagała poświęcenia i systematycznego doskonalenia poprzez podnoszenie kwalifikacji. Warto ją na pewno uprawiać z pasją, szczególnie wtedy, gdy pierwszymi jej odbiorcami są dzieci poszukujące wsparcia, zrozumienia a przede wszystkim akceptacji.

   

Dzieci uczęszczające do Oratorium pochodziły najczęściej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, zaniedbanych, niejednokrotnie widziałem strach w oczach tych dzieci. Każde z nich potrzebowało miłości, która pozwoliłaby zaspokoić najważniejszą z potrzeb - poczucie bezpieczeństwa, pozwoliłaby na nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami, pozwoliłaby na zaufanie i wreszcie na zaakceptowanie siebie. Dlatego wraz z kadrą pedagogiczną postanowiliśmy dołożyć wszelkich starań by Oratorium stało się miejscem proponującym inny model życia – oparty na moralności chrześcijańskiej, przede wszystkim na miłości, przyjaźni i partnerstwie. Aktywnie uczestnicząc w wychowaniu naszych wychowanków pragnęliśmy tak podążać za ich rozwojem, by umieli odróżnić dobro od zła, byli asertywni i pozytywnie spoglądali na świat. Muszę przyznać – nie było to proste zadanie. Ale warte poświęcenia. Na szczęście znalazłem przyjaciół, sprzymierzeńców.
   

W Szkole Podstawowej nr 13 im. Jana Pawła II, w której pracowałem jako katecheta, a do której uczęszczała większość naszych wychowanków, dobrze mi się współpracowało z jej dyrektorem p. Zbigniewem Masłoniem. Znalazłem przyjaciół w osobach JE ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Suskiego i Prezydenta Miasta Torunia p. Michała Zaleskiego,  w pracownikach Kuratorium Oświaty, Komendy Miejskiej Policji, w różnych wydziałach Urzędu Miasta. Znalazłem darczyńców o otwartych sercach i dłoniach, wspaniałych nauczycieli, specjalistów i wolontariuszy.
   


Co zmieniło się w Oratorium za mojego pobytu w Toruniu? Powstały liczne programy i koncepcje pedagogiczne  z zastosowaniem metod terapeutycznych pozwalające  odnaleźć się młodemu człowiekowi w otaczającym go świecie. Z pewnością na lepsze zmieniło się jego wyposażenie techniczne. Każda sala nauki wyposażona została w środki audiowizualne, zwiększyliśmy ilość komputerów – służących dzieciom do zabawy, nauki informatyki i do realizacji programu „Komputery w edukacji”. Zwiększyła swoje zasoby biblioteka Oratorium, której księgozbiór liczył ponad 3 tys. woluminów. Zwiększyliśmy stan posiadania siłowni dzięki zakupowi nowego sprzętu. Powstał zespół wokalno-taneczny „Michałki”, który prezentował swoje umiejętności wokalno-taneczne nie tylko na terenie parafii, ale  i w Miejskim Przedszkolu nr 10, w Domu Pomocy Społecznej w Pigży, w Młodzieżowym Domu Kultury, w Szkole Podstawowej nr 13. Trzeba nadmienić, iż byliśmy stale obecni w mediach – prasa, radio, telewizja pisały o nas, nadawały audycje, byliśmy obecni na mapie kulturalno-pedagogicznej miasta. To również rokroczne kolonie letnie i zimowe dla podopiecznych w malowniczych miejscach Polski. Ale to również wycieczki, rajdy, spacery, ogniska, wspólne zabawy. Ale również „Michayland” – „Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków” w Dniu Dziecka, „Czas ucieka, szkoła czeka” – czyli „Pożegnaj wakacje razem z dziećmi z Oratorium”, „Wiele serc za jeden uśmiech” – spotkanie Mikołajkowe dla dzieci Torunia na „TOR-TORze”, jasełka Bożonarodzeniowe wystawiane na Rynku Staromiejskim dla mieszkańców Torunia. To wreszcie udział naszych podopiecznych w zawodach modelarskich o randze miejskiej, wojewódzkiej czy ogólnopolskiej i zdobywanie nawet tytułów mistrzowskich i wiele innych inicjatyw na rzecz dzieci.
   


Chciałbym na koniec swoich krótkich przemyśleń czy refleksji nad minionym okresem swojej pracy w Toruniu podziękować wszystkim  za wsparcie, ciepłe słowa oraz owocną współpracę. Dziękuję naszym dzieciom, dawnym i obecnym wychowankom już dorosłym – to od nich nauczyłem się najwięcej.
   Jubileusz Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza w Toruniu był okazją do miłych wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, jednak  spotkanie w gronie ludzi, którym zależy na wszechstronnym rozwoju dzieci przywołuje ponownie te chwile. Różne są więzy, ale zawsze mają zabarwienie emocjonalne. Jestem przekonany, że w Toruniu spotkałem dziecięce serca. Trudno, bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część swojego życia.
   


Dziękuję za tak radosny czas i liczę że spotkamy się ponownie na kolejnych obchodach.

Złożyłem na ręce ks. Krzysztofa Winiarskiego serdeczne gratulacje
od całej społeczności Oratorium „Twój Dom”
„Lata dziecięce są jak góry, z których rzeka życia
bierze swój początek, rozpęd  i kierunek”
J. Korczak


Szanowny Księże Dyrektorze
Grono Pedagogiczne
Pracownicy
Rodzice i Wychowankowie
Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu


Z okazji Jubileuszu 20-lecia istnienia placówki przekazuję gratulacje i serdeczne życzenia. Niech ten dzień będzie wyjątkowy i bogaty we wspomnienia.
   


Aura sympatii, którą tworzą i z której korzysta Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza towarzyszy z pewnością wszystkim tym osobom, które tworzą w jubileuszowym roku działalności placówki, jej środowisko. Proszę zatem Ks. Krzysztofa Winiarskiego, wychowawców i pracowników Oratorium, rodziców, a szczególnie wszystkie dzieci o przyjęcie serdecznych pozdrowień i gratulacji z okazji 20-tej rocznicy działalności Waszego Oratorium.
   


Gratuluję tworzenia przyjaznego dzieciom, bezpiecznego, przytulnego, ciekawego i estetycznego miejsca ich rozwoju, utrzymania otwartych relacji miedzy opiekunami dzieci i rodzicami, a także   przemyślanego i skutecznego programu wychowania edukacji.
   


Maria Konopnicka pisała: „Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka”, a teraźniejszość dopisuje: „Być tam gdzie rosną nowe pokolenia wychowanków i pracować tak, byśmy mogli mówić o dobrze spełnionym obowiązku”.
   
Niech ten dzień przyniesie Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i pozostałym Pracownikom satysfakcję z dotychczasowej pracy na rzecz dzieci.


Z wyrazami uznania i podziękowania
                                                 Ks. Józef Gibała
Dyrektor Oratorium „Twój Dom” w Krośnie

Krosno, październik 2013r.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin