chmuryl
chmuryp

11 LISTOPADA11 listopada przypomina nam,
że WOLNOŚĆ raz zdobyta
i NIEPODLEGŁOŚĆ raz osiągnięta nie
jest czymś trwałym, 
tylko czymś danym, co trzeba  

 PIELĘGNOWAĆ.11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości - polskie święto państwowe obchodzone co roku 11 listopada, „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego".
   


W
naszym Oratorium z okazji  tego wielkiego święta odbyła się uroczysta akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas tej uroczystości przypomniane zostały nam dni 123 lat niewoli Polski, począwszy od dnia kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka WOLNOŚCI.  Przekazywane treści były wspomagane przez prezentację multimedialną, patriotyczne pieśni w wykonaniu dzieci oraz recytację wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil.
                      
   


P
iękną scenografię dopełniającą podniosłość tej uroczystości przygotowały dzieci wraz z wychowawcami i klerykiem Dominikiem.
   


J
ak aktualne są słowa w tym dniu, które powiedział biskup Artur Miziński podczas Mszy Świętej w lubelskiej archikatedrze:


      „Nie pytaj o to, co Ojczyzna zrobiła dla Ciebie.
Czyń rachunek sumienia z tego, co Ty zrobiłeś dla niej”.„C
elem uroczystości było kształtowanie szacunku dla historii 11 listopada, minionych pokoleń, uświadomienie małym Polakom roli wartości w życiu narodu, oraz uświadomienie, że Święto Narodowe i praca codzienna jest sprawą nas wszystkich. Obowiązkiem rodziny i szkoły, a także naszym jest pielęgnowanie tradycji narodowych, co czynimy, na co dzień i od święta. Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie..." – powiedział    ks. Józef – dyrektor placówki
U
roczystość  została zakończona wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin