chmuryl
chmuryp

WIDZIANA MOIMI OCZAMI…
WIDZIANA MOIMI OCZAMI…
 W
świąteczny nastrój Bożego Narodzenia, przybyłych Gości i Dzieci wprowadziły Jasełka - „Kolęda wśród nas” w wykonaniu dzieci z Oratorium „Twój Dom”.

Na wstępie dostojnych Gości powitał serdecznie ks. Józef Gibała – dyrektor Oratorium „Twój Dom”, a byli wśród nich: J. E. ks. bp Stanisław Jamrozek, ks. Leszek Przybylski-Inspektor ds. Wychowania i Szkolnictwa w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła, Ekonom Generalny - ks. Jerzy Sosiński i ks. Proboszcz Stanisław Morawski  z Parafii Ducha Świętego .


   
Obok duchowieństwa miejsce zajęli: Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i jego z-ca Bronisław Baran. Wojewodę Podkarpackiego p. Małgorzatę Chomycz-Śmigielską, reprezentowała p. Elwira Musiałowicz- Czech  Doradca Wojewody. Ona też przekazała list z życzeniami. Przybyła także Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie p. Jolanta Matys z przedstawicielami Urzędu, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia p. Julita Jaśkiewicz, Komendant Miejskiej Policji w Krośnie A. Pietrzekiewicz oraz wielu Przyjaciół i sympatyków Oratorium, a wśród nich Pani Dyrektor wraz z współpracownikami z Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie.
   


M
iejsce, w którym Goście znaleźli się, przypominało Betlejemską Stajenkę: dużo sianka, ubogie obejście i żłóbek. Aniołowie z błyszczącym aureolami z niecierpliwością oczekiwali Narodzin Bożej Dzieciny. W oddali pastuszkowie grzali się przy ognisku. Podniecenie wzrosło, gdy pojawiły się dwie postaci Maryi i Józefa. Zmęczeni długą drogą szukali miejsca na nocleg. Józef pukał do okien gospody, ale daremnie- zatrzymali się więc w ubogiej stajence.Chwila szczęścia wnet nadeszła; Narodzenie Bożej Dzieciny ogłosili Anieli radosną kolędą „Gdy się Chrystus rodzi”. Zbudziła ona także drzemiących pasterzy. Za chwilę Maryja złożyła Dziecię w żłóbku na sianku, a Anioł tę nowinę zaniósł do pasterzy, zapraszając ich do stajenki. Ruszyli czym prędzej z darami, a za nimi podążyli Trzej Królowie, którzy przybyli z dalekiej krainy. Oni także złożyli pokłon i oddali dary. Radość ogarnęła wszystkich i udzieliła się także Gościom, którzy razem z dziećmi śpiewali radośnie kolędy.Po uczcie duchowej przyszła kolej na cielesną, wszyscy Goście i dzieci  przeszli do pięknie udekorowanej sali, mieniącej się blaskiem kolorowych światełek i różnych ozdóbek choinkowych. Tu na wszystkich czekała Wigilijna Wieczerza. Na jej rozpoczęcie, gospodarz przeczytał Ewangelię Św. Mateusza i oddał głos najważniejszemu z Gości J.E. ks. bp. Stanisławowi. Z wielkim zachwytem i uznaniem wypowiedział się on o jasełkach. Zaprosił dzieci do Przemyśla i innych miejscowości, aby także tam przedstawili jasełka i podziękował personelowi za ich przygotowanie. Po życzeniach księdza biskupa głos zabrał : Prezydent Miasta, Doradca Wojewody p. Elwira Musiałowicz - Czech. Z wielu ust popłynęły podziękowania i życzenia dla dzieci, wychowawców i pracowników Oratorium.
   


W
imieniu Zgromadzenia św. Michała Archanioła przemówił ks. Leszek Przybylski. Złożył podziękowanie wszystkim za zaangażowanie w proces wychowania młodego pokolenia i  za wszelką pomoc Władzom miasta i różnym instytucjom. Po opłatkowych życzeniach Goście zasiedli do Wigilijnej Wieczerzy. Zgodnie  z tradycją potraw było dwanaście, a wszystkie bardzo smaczne.


   
Radosną atmosferę jeszcze bardziej uświetnił przybyły Wysłannik z Niebieskiej Krainy - św. Mikołaj. Wszystkich Gości i Dzieci obdarował prezentami. Oczywiście pierwszy prezent wręczył J. E. ks. bp. Stanisławowi . Na pożegnanie obiecał, że „nie zapomni o nas w przyszłym roku”.   
 

  
Atmosfera była tak wspaniała, że trudno było się rozstać. Na zakończenie Goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej Oratorium. Wyrazili oni wiele pięknych słów wdzięczności i podziękowań za Wigilijną Wieczerze, Jasełka, a także słowa uznania dla ks. Józefa i jego trud, który wkładają w to dzieło.Najpełniej z wszystkich wyraził to
J.E. ks. bp. Stanisław Jamrozek:

„Czyńmy dobrze wszystkim, szczególnie naszym braciom w wierze”… (Gal. 6,10)

„Dobro, które dokonuje się w Waszym Oratorium, niech rozlewa się coraz bardziej, bo przez nie dotykamy samego Boga.

Dziękuje wszystkim Michalitom za wszelkie zaangażowanie dla dobra dzieci. Dziękuje też Wszystkim, którzy wspomagają to piękne dzieło. Niech Pan błogosławi!”
                                                                                         
 Jadwiga Nowak
PARAFIANKA
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin