chmuryl
chmuryp

Liturgiczne wspomnienie naszego PATRONA bł. ks. Bronisława MarkiewiczaNadzwyczajny człowiek o wielkim i dobrym SERCU.

Dziś nazywany różnie: „WIELKI PEDAGOG”, „WYCHOWAWCA NOCY CIEMNEJ”.

Kim był właściwie? Był po prostu SOBĄ: dla ówczesnej młodzieży - kochający ojciec, dla wychowawców - wzór i nauczyciel sposobów postępowania z młodymi, dla innych ludzi – człowiek o wielkim sercu i wierze.  We wspomnieniach i dokumentach tych, którzy się z nim zetknęli osobiście, podkreślane jest jego umiłowanie Boga i bliźniego, zaangażowanie w pracę z ubogimi, zaniedbanymi, osieroconymi dziećmi i młodzieżą.

Nie bez przyczyny nasze Oratorium „Twój Dom”, obrało ks. Bronisława Markiewicza za swojego PATRONA, aby tym samym móc realizować przekazane przez niego wartości i prawdy.

W dniu 30.01.2014r. w Oratorium „Twój Dom” miało miejsce uroczyste wspomnienie bł. Ks. Bronisława Markiewicza – PATRONA NASZEJ PLACÓWKI.Z tej okazji dzieci, młodzież, wychowawcy i pracownicy naszej placówki oraz licznie przybyli rodzice uczestniczyli w Uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Józef. W czasie homilii przybliżył nam postać Wspaniałego Ojca i Opiekuna Dzieci i Młodzieży Opuszczonej – ks. Bronisława Markiewicza. Ks. Józef podkreślił, iż
znamiennym pragnieniem błogosławionego ks. Br. Markiewicza było: „Chciałbym zebrać miliony dzieci opuszczonych ze wszystkich narodów i za darmo je żywić, ubierać na duszy i ciele.” Z tego pragnienia wyrosły domy wychowawcze dla młodzieży wraz z warsztatami do nauki zawodu. System wychowawczy pozostawiony przez bł. ks. Markiewicza realizowany jest w naszej codziennej, niełatwej pracy z dziećmi i młodzieżą. Naszym wychowawcom przyświecają słowa bł. Bronisława: „Wychowanie jest sztuką nad sztukami, najdonioślejszą sprawą w życiu ludzkim, która polega na tworzeniu i realizacji ideałów”. Na zakończenie ks. Józef podkreślił, iż ks. Bronisław Markiewicz sercem czuł czego potrzebują biedne dzieci i ten wewnętrzny głos prowadził go przez kapłańską drogę w służbie najmniejszym. Wspólnie starajmy się  czerpać z Jego przykładu i twórczej społecznej myśli.


  
W mszy świętej aktywny udział wzięły dzieci, które przygotowały śpiew i oprawę liturgiczną . Na zakończenie liturgii wszyscy zebrani z  ogromnym przejęciem i szacunkiem ucałowali relikwie Błogosławionego.Na zakończenie ks. Józef poczęstował wszystkie dzieci i  zebranych MALINAMI zgodnie z radą błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, który mawiał:
„dusza dziecka jest jak gleba niezaorana, umiej ją uprawiać a wyda plon stokrotny”.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin