chmuryl
chmuryp

Post

to weź swój krzyż
na każdy dzień i chodź
ze Mną
ZBAWIAĆ ŚWIAT…W
Środę Popielcową całą wspólnotą oratoryjną w Kościele p.w. Św. Ducha rozpoczęliśmy  40-dniowy czas Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia. To szczególny dla nas czas, w którym wszyscy mamy okazję na nowo spojrzeć na swoje codzienne postępowanie i coś w nim zmienić. Rozpoczęliśmy czterdziestodniową wędrówkę ku wydarzeniom Triduum Paschalnego, upamiętniającego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana, które stanowi centrum tajemnicy naszego zbawienia.


   
Dla wspólnoty oratoryjnej - Wielki Post to czas intensywny, sprzyjający przemianie  i nawróceniu. Pragniemy by ten czas usposabiał nasze dziecięce serca i umysły do wdzięczności Bogu za wszystko, czego Chrystus dokonał z miłości do nas. To doskonały moment na przemyślenia, co w naszym życiu jest naprawdę ważne. To czas, który daje nam możliwość próby.


   
Przygotowaliśmy się do przeżywania Wielkiego Postu z dużą starannością.  Dzieci i młodzi pod okiem wychowawców z wielkim i szczerym  zaangażowaniem przygotowały dekoracje wielkopostne w holu i kaplicy. Poprzez działanie plastyczne  wspólnie staraliśmy się przekazać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana. Nie mogło, zabraknąć też czerwonych serc – symbolu miłości na których spisane zostały dziecięce postanowienia. Wszystkie dzieci i młodzież zastanawiając się nad cierpieniami Chrystusa obiecały dobrowolnie spełnić choćby drobne akty umartwienia, np. dokładniej odrobić lekcje, być bardziej posłusznym w domu, szkole i Oratorium, odmówić sobie różnych przyjemności, choćby dozwolonych jak jedzenie cukierków czy innych łakoci, a także telewizji, muzyki czy gier komputerowych. To dla nas czas, kiedy możemy sprawdzić silną wolę i swój charakter.


   
Starajmy się w tym świętym czasie, często wygrzewać się w Słońcu Bożej Miłości płynącej z Krzyża. Tylko kochając możemy dostąpić poznania Boga, który w Swej naturze jest KOCHAJĄCYM I JEST MIŁOŚCIĄ. Niech to będzie Wielki Post -Wielkiej Miłości!przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin