chmuryl
chmuryp

Piłka nożna

Na raz! Na dwa! Drużyna nasza gra!
Na trzy! Na cztery! To piłka jest w grze!
Na pięć! Na sześć! Śpiewamy na ich cześć!P
iłka nożna jest zdecydowanie najpopularniejszą grą zespołową, ale także dyscypliną sportową na świecie. Jest to po części efektem prostoty przepisów, łatwością dostępu, jak i też wielkości emocji, które towarzyszą każdemu meczowi piłkarskiemu.W
naszym Oratorium „Twój Dom” ta dyscyplina sportowa również cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.
   


Z
ajęcia sportowe mają duży wpływ na realizację zadań wynikających z planu pracy oratorium oraz programu działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, których głównym celem jest „wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieży” oraz „przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym”.W
ychodząc naprzeciw oczekiwaniom wychowanków postanowiłem urozmaicić i poszerzyć zakres oddziaływania tej dyscypliny na dzieci i młodzież naszej placówki.


   
Zajęcia treningowe odbywają się w dwóch grupach: pierwsza młodsza (uczniowie szkół podstawowych) w wieku 7-12 lat oraz grupa starsza (uczniowie gimnazjum) w wieku 13-16 lat, raz w tygodniu po 90 minut dla każdej z grup. Treningi prowadzone są w sali gimnastycznej przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego 45, dzięki aktywnej  i systematycznej współpracy.Dzieci i młodzież uczestnicząc w tych zajęciach mogą w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Mogą wykazać się także we współzawodnictwie i rywalizacji. A zajęcia kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.
   


P
riorytetowym założeniem zajęć sportowych jest opanowanie podstawowych umiejętności z piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu "fair-play".
   


W
tym programie chciałbym, by głównym celem obok aktywizacji sportowej wychowanków była edukacja piłkarska młodych zawodników.Cele:

  • poprawa aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, by wdrożona w zdrowy styl życia zwiększyła swoje szanse na dobry start w dorosłe życie,
  • nabycie umiejętności współdziałania w grupie, zespole, akceptacji siebie i innych, kultura kibicowania, stosowanie zasady „fair-play”, poszukiwania barier swoich możliwości,
  • rozwijanie zamiłowania do aktywności ruchowej, by młodzież potrafiła pożytecznie dla zdrowia fizycznego i psychicznego spędzać czas wolny,
  • rozładowanie napięć i energii witalnej nagromadzonej podczas pobytu w szkole,  w prowadzanie w pogodny i radosny nastrój,
  • poznanie przepisów i zasad organizacji zawodów rekreacyjno sportowyP
iłka nożna jest grą opartą na elementach technicznych i taktycznych, co z kolei może stanowić doskonały rodzaj zabawy i urozmaicenie czasu wolnego naszych wychowanków. Ważnymi cechami tej dyscypliny sportowej jest zespołowość oparta na przejmowaniu odpowiedzialności, rozwijaniu możliwości własnej inicjatywy jak i zdyscyplinowanie swojej działalności czego często brakuje naszym podopiecznym.

…Zwycięstwo nie jest dowodem umiejętności. Piłkarz może zostać prawdziwym zwycięzcą, jeśli nie będzie zarozumiały po wygranej i nie rozpłacze się po porażce…

Matt Busby
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin