chmuryl
chmuryp

Dzień IX– 17.07.2014r.- czwartek

Dzień IX– 17.07.2014r.- czwartek

 

Czwartek 17.07.2014 roku rozpoczęliśmy od gier i zabaw w salach oraz zajęć edukacyjnych w ramach programu „Jestem częścią przyrody – poznaję, badam, doświadczam.” Dzieci wykonały doświadczenia pod nazwą: „Płomień świecy”, „Woda, sok malinowy i olej – biało – różowo- żółta wstążka”, „Ale huk…”

Celem zajęć było: wdrażanie do uważnego obserwowania wykonywanych doświadczeń celem umiejętności wyciągania wniosków, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole w czasie doświadczeń, zaspokojenie naturalnej ciekawości dziecka poprzez zabawy i eksperymenty badawcze, poszerzenie zasobu wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki, poznanie różnych stanów skupienia wody na drodze doświadczeń, zachęcenie do przeprowadzenia doświadczeń, kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego, rozwijanie umiejętności porównywania  i uogólniania.Następnie zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy do Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na lekcję edukacyjną ze strażakami. Hasłem przewodnim wizyty było: „Bądźmy ostrożni, bądźmy bezpieczni”.

Pierwsza część spotkania miała na celu zaprezentowanie wozu bojowego wraz z jego wyposażeniem oraz zapoznanie z codzienną pracą strażaka. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, strażacy. Każde dziecko mogło obejrzeć go z zewnątrz, a także posiedzieć w środku, chętni mogli przymierzyć hełm strażacki. Odbył się również pokaz obsługi węża strażackiego używanego podczas pożaru. Przy tej okazji zostały przypomniane numery alarmowe, czyli  998 do Straży Pożarnej oraz numer  112. Później strażacy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie pokazali praktyczne sposoby resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych w przypadku powstania różnych urazów u osób dorosłych i dzieci. W ćwiczeniach tych uczestniczyły także dzieci, które z wielką starannością wykonywały wszystkie polecenia. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Na koniec kilku ochotników wspólnie ze strażakami, mogło  lać wodę z węża strażackiego.Cele, które sobie założyliśmy to: nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas pożaru, utrwalenie numeru alarmowego do Straży Pożarnej, wzbogacenie wiadomości dzieci na temat ochrony przeciwpożarowej poprzez poznawanie urządzeń służących do gaszenia pożaru (np. wozu gaśniczego), zapoznanie z pracą strażaka oraz budzenie szacunku dla pracy strażaków.Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę dotyczącą wielozadaniowej, odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka. Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwięku syren strażackich.Po wizycie  w Straży Pożarnej, udaliśmy się do Parku Jordanowskiego, gdzie spędziliśmy dwie godziny  na bezpiecznym i dostosowanym do oczekiwań i potrzeb placu zabaw, celem doskonalenia umiejętności współpracy, kreatywności  i rywalizacji.Po obiedzie popadało nam dziś i nie mogliśmy wyjść na spacer ani na plac zabaw. Wcale jednak nie nudziliśmy się. O nie, nie !!! Dzieci zmieniły  atmosferę na radosną i pogodną. Stało się to za sprawą wielu różnorodnych atrakcji przygotowanych przez wychowawców.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin