chmuryl
chmuryp

PODZIĘKOWANIE"Trzeba istnieć dla drugiego człowieka,
aby móc istnieć dla samego siebie. "

L. Lavalle


W imieniu zarządu Stowarzyszenia Troski o Dzieci i Młodzież im. bł. ks. Bronisława Markiewicza p.n. ORATORIUM „TWÓJ DOM”  w Krośnie oraz podopiecznych, objętych naszym wsparciem, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, za  przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy Państwu za zaufanie i zaangażowanie oraz wsparcie naszej pracy opiekuńczo - wychowawczo – terapeutycznej. Za troskę o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży a przede wszystkim za nadzieję na lepsze jutro dla naszych wychowanków.

Zapewniamy, że pozyskane w powyższy sposób środki finansowe zostaną racjonalnie wydatkowane w szczególności na realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, a także różnego rodzaju konkursy, turnieje oraz działalność sportowo – krajoznawczą. Jestem głęboko przekonany, że okazane wsparcie finansowe zaowocuje pozytywnymi efektami i pomyślną przyszłością naszych wychowanków.  


 Serdeczne Bóg Zapłać
Ks. Józef Gibała
Dyrektor Oratorium „Twój Dom”


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin