chmuryl
chmuryp

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/15


  Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę jego możliwości.
M. Grzegorzewska

Piętnastego września 2014 roku tradycyjnie Mszą Świętą wychowankowie i ich rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy, a także sympatycy i przyjaciele placówki rozpoczęli kolejny rok szkolny 2014/2015.
Ks. Józef Gibała – Dyrektor Oratorium serdecznie powitał wszystkich zebrany w kaplicy na Mszy Świętej słowami>>> Już skończyły się wakacje, już do szkoły czas. Czas tornistry zapakować, rano wcześnie wstać i z uśmiechem witać szkołę i nasze Oratorium. Musimy podziękować Panu Bogu za wakacji czas, za słonko, góry, morze i pachnące zielem łąki i prosić o dar nauki.
    Dziś, ubrani odświętnie, zgromadziliśmy się w naszej kaplicy, by razem z Bogiem rozpocząć nową przygodę, przygodę ze szkołą. Trzeba więc zebrać siły, wzbudzić szlachetne pragnienia, aby ze świeżym zapałem wyruszyć na szkolne szlaki odkrywania wiedzy, zdobywania nowych sprawności i doświadczeń<<<    Liturgia Słowa czytana była przez dzieci z Oratorium. 1 Czytanie - Kamil Kukulski, Psalm - Gabriela Majka, Paulina Sucheta, Natalia Krajewska, Martyna Szałankiewicz, Modlitwa wiernych- Bruno Jakubowski, Natalia Krajewska. Eucharystii towarzyszył wspólny śpiew dzieci .
    Ks. Józef  Słowo Boże rozpoczął od słów >>> nowy rok szkolny, to nowe „przygody” z nauką. Uczymy się w tym celu, aby poznawać sens życia. Wiedzę zdobywamy przede wszystkim w szkole. Ale nie tylko! Podpatrujemy naturę i dzięki niej możemy się wiele nauczyć. My dzisiaj przychodzimy do Nauczyciela nad nauczycielami i słuchamy słów Księgi nad księgami! O kim mowa? (odpowiedzi dzieci). Tak, Jezus jest naszym pierwszym i najlepszym Nauczycielem.                                         
   
    W swoich rozważaniach ks. Józef przypomniał dzieciom, że Pan Bóg każdemu człowiekowi daje różnorakie dary, zdolności, talenty i chce aby człowiek, uczeń szczególnie te talenty, te zdolności rozwijał poprzez naukę i pracę. To jest naszym obowiązkiem. Wśród was jest wiele osób zdolnych i bardzo zdolnych. Niektóre mają zdolności łatwego uczenia się języków obcych, inne dzieci mają słuch muzyczny, inne mają zdolności łatwego uczenia się matematyki, geografii czy historii albo posiadają sprawności fizyczne. Ci, którzy te talenty w sobie rozwiną, będą kiedyś w wielkim poważaniu u ludzi, będą dobrymi fachowcami. Może wśród was będą lekarze, nauczyciele. Ale nad tymi talentami trzeba już teraz zacząć pracować, już teraz je rozwijać. Zachęcam byście byli świadkom w swoich środowiskach koleżeńskich i szkolnych.


   
Dyrektor Oratorium skierował również słowa do  nauczycieli z prośbą by pomagali w wyborze właściwej drogi życiowej wychowanków a droga ta winna być spójna ze zdolnościami i możliwościami dziecka. Przytoczył słowa Marii Konopnickiej: „Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka”, a teraźniejszość dopisuje: „Być tam gdzie rosną nowe pokolenia wychowanków i pracować tak, byśmy mogli mówić o dobrze spełnionym obowiązku”.Tę wielką chwilę uczciliśmy pamiątkowym zdjęciem oraz wspólnym pysznym posiłkiem z deserem.


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin