chmuryl
chmuryp

Sprzątanie świata

        

Przyrzekamy dziś wszyscy i z wielką powagą,iż o matkę,
 naszą Ziemię dbać będziemy z uwagą.
Zadbamy o czystość w każdym naszym domu,
w ogrodzie i w sadzie, nie mówiąc nikomu.
Bo czyny się liczą a nie puste słowa. Ekologia – córka Ziemi pomóc nam gotowa.W dniu 25 września 2014 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, dzieci ze świetlicy wzięły udział w Ogólnopolskiej Akcji pt. „Sprzątanie świata", pod hasłem „Dziś sprzątamy nasz świat, by nam istniał wiele lat”. Cały tydzień poświeciliśmy pogadance połączonej z działaniem plastycznym na temat: „Jak segregować śmieci i dbać o Naszą Planetę”.    Nasi wychowankowie w atmosferze emocjonalnego zaangażowania uczestniczyli  w akcji i oczyszczali z odpadów najbliższą okolicę  oraz teren przynależący do Oratorium „Twój Dom”. Dzieci były pełne entuzjazmu, prześcigały się w noszeniu worków. „Uzbrojone” w rękawice ochronne i worki na odpady przemierzały znajome uliczki. Mimo, że zmobilizowani naszymi działaniami mieszkańcy osiedla imieniem błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza dbają o swoją okolicę, śmieci niestety nie brakowało. Dzieci  podczas sprzątania prowadziły też pod czujnym okiem wychowawców segregacje odpadków.    Naszej akcji przyświecało motto: Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie żywność, powietrze i woda. Wiek wczesnoszkolny i szkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego staramy się  pokazać naszym wychowankom potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody. Takie działania nie tylko korzystnie wpływają na stan środowiska naturalnego, ale i mają szczególne znaczenie dla edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Świadomość tego, jak wielki i niszczący wpływ na przyrodę ma brak kontroli w tworzeniu odpadów, bezmyślne wyrzucanie śmieci w lasach i tworzenie tzw. dzikich wysypisk, pomoże w przyszłości ograniczyć tego typu akty degradacji. A tym samym przyczyni się do budowania ekologicznej kultury człowieka, który nie śmieci i dba o wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne.    Po akcji dzieci zapytane, jakich odpadów było najwięcej, odpowiedziały, że  różnych papierków i butelek. Na koniec dla wszystkich czekała słodka niespodzianka.

Cieszymy się, że choć tak mogliśmy pomóc oczyści ze śmieci Naszą Planetę.

przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin