chmuryl
chmuryp

Różaniec


Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości i blaski,
A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,
Święta Panno, Maryjo pełna łaski.

Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu szkolnym, rodzinnym i społecznym. Codziennie potrzebujemy wsparcia Maryi a dzięki modlitwie na różańcu możemy otrzymywać za pośrednictwem Maryi wiele łask.  W życiu naszych wychowanków ta modlitwa, którą tak bardzo ukochał Święty Jan Paweł II nie tylko w październiku ale każdego dnia przez całe życie ma duże znaczenie. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie tak jak to ma miejsce   w naszej wspólnocie oratoryjnej. Od 1 października spotykamy się w kaplicy oratoryjnej na wspólnej modlitwie różańcowej. Natomiast jeśli jest piękna, jesienna pogoda, wspomniana modlitwa, odbywa się w plenerze. Dzieci trzymają wtedy duży, drewniany różaniec i wspólnie modlą się z wychowawcami i klerykiem Piotrem. To niezwykłe przeżycie. Bowiem razem z Matką Boską pochylamy się nad życiem i cierpieniem Jej Syna. Poprzez codzienne odmawianie dziesiątka różańca i rozmyślanie nad jego świętymi tajemnicami, pragniemy złożyć podziękowanie za  nieustanne czuwanie, pomoc w nauce oraz opiekę nad nami. W naszej wspólnej modlitwie różańcowej łączą się i uzupełniają: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo oraz dziękczynienie. …My też Jezusa z drżeniem serc szukamy,
W tajemnicach radosnych, bolesnych, światła i chwalebnych módl się za  nami…
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin