chmuryl
chmuryp

ŁaweczkiW miesiącu wrześniu bieżącego roku, trwały prace związane z wycinką drzew na terenie placu zabaw przed naszą placówką. Po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Krosna z dnia 05.05. 2014 r. usuniętych zostało siedem drzew liściastych i trzy iglaste zagrażających bezpieczeństwu. Wycięte zostały te drzewa, które miały chore konary i stanowiły największe zagrożenie. Na pniach były widoczne ubytki kory oraz oznaki chorobowe i ślady żerowania owadów Usunięte drzewa były mocno nachylone i mogły się przewrócić ze względu na osłabione parametry wytrzymałościowe. Na drzewach oraz w bezpośrednim otoczeniu nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ptaków, roślin, zwierząt i grzybów, w szczególności siedliski zwierząt w postaci dziupli czy gniazd.  Ponadto, zagrażały budynkom mieszkalnym znajdującym się w bardzo bliskim sąsiedztwie, rozpiętością korzeni oraz gałęzi „wchodzących” do okien.  Usychające konary w bezpośredni sposób zagrażały też wychowankom placówki odpoczywającym i bawiącym się na placu zabaw. Usunięte drzewa nie będą w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust.1 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na przedmiot i cele ochrony obszaru Natura 2000. Ze ściętych drzew powstały piękne i wygodne ławeczki, które zostały ustawione na oratoryjnym placu, odpoczynku wychowanków oraz mieszkańców osiedla. Ponadto, powstałe ławki przygotowane zostały na nadejście zimy.  Już teraz zostały zakonserwowane i zabezpieczone. Dzięki warstwie ochronnej  i impregnatowi nawet po wielkim deszczu, wystarczy lekki podmuch wiatru i już dzieci i młodzież mogą z nich dalej korzystać. Nie chłoną wody i obsychają bardzo szybko.Wszystko powstało sposobem gospodarczym. Maszyna do przecierania wykonała prace na miejscu, dzięki czemu uniknęliśmy dodatkowych kosztów transportu do tartaku. Dalsze prace prowadzące do efektu finalnego czyli do powstania samych ławeczek, wykonały bezinteresownie, zaprzyjaźnione osoby z placówką. Cała inicjatywa ciepło została przyjęta przez samych mieszkańców osiedla bł. ks. Bronisława Markiewicza a przede wszystkim przez wychowanków. Wszyscy chodzą i z podziwem oglądają, rzucające się w oczy ławki. Słyszymy głosy od mieszkańców …Jesteśmy pod wielkim wrażeniem zmian jakie tu zachodzą. Ławki  są solidne i praktycznie niezniszczalne. Aż miło popatrzeć jak zmienia się ta placówka i teren wokół niej. Wszyscy jesteśmy naprawdę zadowoleni z pomysłu, który został pomyślnie zrealizowany i czekamy na następne nowe inicjatywy w placówce Oratorium „Twój Dom”

Bardzo serdeczne i gorące  podziękowania składamy Komedzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie za bezpłatne i bezpieczne wycięcie modrzewi, których wysokość sięgała 18 metrów wysokości.Oratoryjna ławeczka to tak jak bajeczka,
To tak jak opowieści wiele,
Tu spotykają się dzieci i przyjaciele.

Wiele by mogła opowiedzieć,
Wiele ukrywa opowieści,
Wiele skrytych zwierzeń ją dotyka.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin