chmuryl
chmuryp

"Pracowitość"

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do wyrazu PRACOWITOŚĆ to: wytrwałość, uporczywość, sumienność, ofiarność, pilność, cierpliwość, skrupulatność, staranność, obowiązkowość, rzetelność, niestrudzoność, solidność, dokładność, wysiłek,  oddanie, poświęcenie, uczciwość, aktywność, zaangażowanie, … .

Celem spotkania wokół tematu PRACOWITOŚĆ było: zachęcenie do naśladowania pozytywnych cech zauważanych u innych osób, definiowanie cech, które powinny posiadać osoby pracujące w danym zawodzie, zachęcenie do pielęgnowania takiej cechy jak: pracowitość, próba sprecyzowania swoich zainteresowań, poprawa poziomu głośnego czytania tekstu ze zrozumieniem oraz kształcenie umiejętności słuchania

Zajęcia rozpoczęliśmy od zabawy „Groch i fasola”, dzieci otrzymały miski  z ziarnami fasoli i grochu. Zadaniem było w jak najkrótszym czasie oddzielić groch od fasoli. Następnie dzieci w zespołach dowolnie dobranych, odgrywały scenki balu z baśni pt.„Kopciuszek” z wykorzystaniem rekwizytów.


  
 Kolejnym etapem zajęć p.n. „Pracowitość” była rozmowa z dziećmi na temat ich przyszłości:
-    określenie swoich zainteresowań,
-    mój przyszły zawód,
-    cechy, które powinien posiadać człowiek pracujący w danym zawodzie – zastanowienie się czy je posiadam,
-    rozmowa na temat cech innych osób, które powinniśmy naśladować (osoby publiczne i najbliższe)

Do poszukiwania, rozumienia, naśladowania pozytywnych cech zauważanych  u innych osób, bohaterów bajek takich jak: dobroć, pracowitość, uczciwość, prawdomówność, delikatność, skromność, szanowanie siebie i innych, pomysłowość, pomaganie innym, kształcenie empatii, przyjaźń oraz uprzejmość wykorzystana została baśń pt. „Kopciuszek”, braci Grimm, przeczytana przez Panią Jolantę Matys - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.


   
Baśń o „Kopciuszku” to historia o biednej sierotce, źle traktowanej przez macochę i przyrodnie siostry - brzydule. Kopciuszek, mimo doznawanej krzywdy, miał złote serce i nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. W tajemnicy przed macochą, która była pazerna i zła, wynosiła resztki jedzenia żebrakom, nawet jeśli przez to sama miałaby być głodna. Dokarmiała też dzikie zwierzęta - ukochała sobie szczególnie ptaszki, które często, specjalnie dla niej, ćwierkały najpiękniejsze ze swoich piosenek. Na szczęście jak to w bajkach bywa z pomocą Kopciuszkowi przychodzi  - Wróżka, która odmienia los dziewczyny. Dzięki niej, Kopciuszek trafia w pięknej sukience na bal, na którym poznaje Królewicza. Wszystko kończy się szczęśliwie, DOBRO ZWYCIĘŻA NAD ZŁEM.

Kopciuszek wychodzi za mąż  za Księcia, a złym siostrom i macosze wybacza wyrządzone zło. Zdziwiona i ze złości prawie od zmysłów odchodząca macocha i siostry przyrodnie musiały patrzeć bezsilnie, jak zabiedzony Kopciuszek,
to nieszczęsne, wzgardzone przez nich dziewczę, wsiada do karety by udać się  na  królewski ślub.
   
Po wysłuchaniu baśni czytanej przez zaproszonego Gościa, dzieci w grupach  „bawiły się słowami” z liter występujących w słowie KOPCIUSZEK, układały jak najwięcej nowych wyrazów.

Serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Matys - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za wspaniałe spotkanie pełne radości, PRZYJAŹNI w poznawaniu baśni, poświęcony czas oraz za to co dzieci lubią najbardziej - pyszne czekoladki.

Żadna z bajek całego świata nie cieszy się takim rozgłosem, jak niesłychana baśń braci Grimm pt. „Kopciuszek”, baśń, której nie wypada nie znać.„Kopciuszek”, czego uczy Was ta bajka, drogie dzieci?
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin