chmuryl
chmuryp

Liturgiczne wspomnienie bł. ks Bronisława MarkiewiczaW dniu 29.01.2015r. w Oratorium „Twój Dom” miało miejsce Uroczyste Wspomnienie PATRONA NASZEJ PLACÓWKI - Bł. Ks. Bronisława Markiewicza.

Z tej okazji dzieci, młodzież, wychowawcy i pracownicy naszej, uczestniczyli w Uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej przez naszego dyrektora ks. Józefa. W czasie homilii ks. Józef powiedział:… to on walczy o dobro w naszych sercach i w sercach najmłodszych, opuszczonych sierot. Dzieci są SKARBEM BOGA, a my uczymy się ten SKARB odnajdywać i pracować według słów Jezusa z Ewangelii Markowej. Postrzegał opiekę nad dziećmi jako sztukę nad sztuką. Całe życie ks. Bronisława Markiewicza to nieustanne opowiadanie o wielkiej miłości bliźniego.

Ks. Józef podkreślił, iż duchowość ks. Markiewicza można scharakteryzować słowami: «Któż jak Bóg!» oraz hasłem «Powściągliwość i praca». Pierwsze to zawołanie św. Michała Archanioła. Wyraża ono zachwyt nad wielkością, dobrocią i miłością Boga oraz gotowość do poznawania Jego woli, oddawania Mu należnej czci.Drugie hasło natomiast było motorem pracy apostolskiej ks. Markiewicza. Sam żył według zasady «powściągliwości i pracy» i tę zasadę wpajał innym. Powściągliwość to przejaw wewnętrznej wolności człowieka, który potrafi przezwyciężyć złe skłonności i  prowadzić skromne życie, aby pełniej służyć Bogu w miłości. Ks. Markiewicz chciał połączyć powściągliwość z pracą w potrójnym wymiarze: duchowym, umysłowym i fizycznym. Dzięki praktyce tak rozumianej powściągliwości i pracy realizował on samego siebie i w ten sposób wielbił Boga.

Na zakończenie ks. Józef podkreślił, iż ks. Bronisław Markiewicz sercem czuł czego potrzebują biedne dzieci i ten wewnętrzny głos prowadził go przez kapłańską drogę w służbie najmniejszym. Pragnął otoczyć ich ludzką życzliwością    i dobrocią, której brak tak bardzo odczuwali. «Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży — pisał — z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i na ciele». Wspólnie starajmy się  czerpać z Jego przykładu i twórczej społecznej myśli.

W Mszy świętej aktywny udział wzięły dzieci, które przygotowały  śpiew i oprawę liturgiczną .

Na zakończenie liturgii wszyscy zebrani z  ogromnym przejęciem i szacunkiem ucałowali relikwie Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza.


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin