chmuryl
chmuryp

Otwarcie sali doświadczania świata

26 luty 2015 r.
  to dla Oratorium „Twój Dom” w Krośnie, szczególna data, bowiem tego dnia miało miejsce uroczyste otwarcie dla podopiecznych Sali Doświadczania Świata. Miejsca, w którym każde dziecko może być w pełni wolne i twórcze a przede wszystkim poznawać świat wszystkimi zmysłami.
   
Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci pt. „Kolorowe kredki”. Mali aktorzy wcielili się w postacie kredek, które kłóciły się o to, która  z nich jest najważniejsza – niebieska, czerwona czy różowa a może brązowa?. Leżąc razem w pudełeczku zrozumiały, że kłótnia nie prowadzi do niczego dobrego, dopiero zgoda i współpraca daje oczekiwany efekt, a świat bez kolorów byłby szary i nudny. Na dziecięcych buźkach dominował uśmiech i radość. Swoją naturalną grą  i swobodą zachowania na scenie pozwolili widzom przenieść się choć na chwilę w świat dziecięcej zabawy. Część artystyczną zakończono pieśniami o bł. Ks. Bronisławie Markiewiczu Patronie naszej placówki.  W oczach zaproszonych Gości, widać było łzy wzruszenia oraz podziw dla dziecięcych zdolności aktorskich.


   
Po części artystycznej nastąpiło uroczyste otwarcie Sali terapeutycznej, której powstanie możliwe było dzięki udziałowi w akcji charytatywnej Reklama Dzieciom 2014  i przyznanej przez Telewizję Polską darowiźnie będącej odpowiedzią na złożony przez placówkę wniosek.

Następnie głos zabrał piszący te słowa:

"Pozwolę sobie dzisiejszą uroczystość otwarcia Sali Doświadczania Świata rozpocząć od słów nieznanego autora „Trzy rzeczy pozostały w Raju: kwiaty, gwiazdy i oczy dziecka” i od siebie dodam, że warto zrobić wszystko, nie szczędząc sił, by były uśmiechnięte.

Zatem witam bardzo serdecznie wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci, których oczy i serca powinny być roześmiane i szczęśliwe, a które często zostały przez życie poszkodowane już na starcie swojej drogi.
   
Witam bardzo serdecznie Prezydenta Miasta Krosna p. Piotra Przytockiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna  p. Bronisława Baran, p. Julitę Jaśkiewicz Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.  Wyrażam radość z powodu obecności dyrektorów i osób reprezentujących Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  Witam ks. Leszka Przybylskiego Radcę Generalnego i Inspektora ds. Wychowania i Szkolnictwa w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła, ks. Proboszcza Stanisława Morawskiego z Parafii Ducha Świętego oraz ks. Dariusza Wilka Dyrektora Katolickiego Liceum i Gimnazjum w Krośnie, Zastępcę Komendanta Miejskiej Policji w Krośnie p. Andrzeja Zawiślak, Zastępcę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie p. Mariusza Bieńczak. Słowa powitania kieruję do przedstawicieli Rady Miasta Krosna p. Anny Dubiel, p. Stanisława Czaję  wychowawców i pracowników Oratorium „Twój Dom”, lokalnych władz samorządowych, sponsorów oraz Przyjaciół.


Dlaczego Sala Doświadczania Świata?


Nasi wychowankowie a zwłaszcza Ci, którzy pochodzą z rodzin o destrukcyjnym oddziaływaniu mają wiele problemów ze swoją osobowością, brakuje im wzmocnienia pozytywnego, dominuje zachowanie aspołeczne, przykre emocje związane z rozczarowaniem do samego siebie, swoich predyspozycji,  zetknięciem się z różnego rodzaju używkami, co prowadzi do poczucia mniejszej wartości, zaburzeń nerwicowych. Zastanawiałem się co jeszcze możemy jako placówka zrobić, jak pomóc naszym podopiecznym.

Pomyślałem, a może sala relaksu i postrzegania świata wszystkimi zmysłami, no tak Sala Doświadczania Świata. Dzisiaj mogę powiedzieć, że udało się. I radość tym większa. Powstało najbardziej magiczne miejscem w naszej placówce. Pomieszczenie o tej wdzięcznej nazwie wyposażone jest w szereg urządzeń, dzięki którym możliwa jest stymulacja wszystkich zmysłów. Przedmioty, pomoce nie „atakują”, nie „narzucają” się dzieciom, lecz swoją atrakcyjnością zapraszają do skupienia na nich uwagi. Dzieci mogą uczestniczyć w terapii polisensorycznej, której nadrzędnym celem jest wzbogacanie doświadczenia o nowe bodźce smakowe, węchowe, słuchowe, dotykowe i wzrokowe. Gra świateł, kolorów, dźwięków, zapachów, zapewnia atmosferę pełną wyciszenia i relaksu. Jest to niezwykle cenne w kształtowaniu właściwej postawy dziecka wobec otoczenia i siebie samego. Techniki terapeutyczne pozwalają na sensoryczną aktywizację dzieci.  Ufam, iż to, co zdobyliśmy z największym trudem, z czego możemy być dziś dumni, co należałoby poprawić – po rzez wymianę doświadczeń a także przeżycia wspólnoty – będzie dla wszystkich NAS podłożem nowych inspiracji i bodźcem do owocnej pracy dydaktyczno-wychowawczej".

Inauguracyjną wstęgę przecięli: Prezydent Miasta Krosna p. Piotr Przytocki, wraz z Zastępcą p. Bronisławem Baran, który wybrał chłopca o imieniu Fabian najmniejszego z naszych wychowanków. A poświęcenia sali dokonał zaprzyjaźniony z naszą placówką ks. Leszek Przybylski Radca Generalny i Inspektor ds. Wychowania i Szkolnictwa w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła udzielając błogosławieństwa zgromadzonym i wszystkim, którzy spotykać się będą w miejscu do ciekawych doświadczeń i doznań, a przede wszystkim czynnej relaksacji.


   
Kolejnym punktem uroczystości było zwiedzanie i poznawanie tego bajkowego miejsca. Duże wrażenie wywarła gra kolorowych świateł. Obracająca się kula wywoływała powstanie setek punkcików świetlnych, które powoli przesuwały się poprzez sufit, ściany i podłogę, stale zmieniając kolor. Efekt lustrzanej kuli wywołany był poprzez wiązkę światła z małego reflektora, która trafia na setki małych lusterek przytwierdzonych do kuli. Zainteresowaniem cieszyła się też huśtawka w której dziecko siedząc, leżąc wygodnie jak w „dziupli” może oglądać wszystkie efekty występujące w sali doświadczając dodatkowo uspokajającego efektu kołysania, obrotu dookoła osi. Bujanie- rozwija u dzieci zmysł równowagi i zdolności ruchowe. Zestaw różnorodnych olejków zapachowych wpływających  na psychikę i stan samopoczucia, gdyż naturalne olejki eteryczne oddziaływają leczniczo (wąchanie, wdychanie i inhalacje). Projektor przestrzenny Mathmos, który służy do wyświetlania na ścianie ruchomych efektów świetlnych za pomocą żelowych (ciekłych) tarcz. Magiczne akwarium, którego  celem jest uspokojenie, relaks oraz koncentracja uwagi. Jest imitacją wodnego akwarium. Barwne maty relaksacyjne w postaci myszki, żółwia, misia.
    
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, który był okazją do rozmów kuluarowych, gratulacji i ciekawych spotkań.
                                                                              
                                                                              
Ks. Józef Gibała
                                                                              
Dyrektor Oratorium „Twój Dom” w Krośnieprzerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin