chmuryl
chmuryp

WIELKI POST
W Środę Popielcową całą wspólnotą oratoryjną w Kościele p.w. Św. Ducha rozpoczęliśmy  40-dniowy czas Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia.To szczególny dla nas czas, który — przez modlitwę i post — ma nas przygotować na dobre przeżycie tajemnicy paschalnej. Rozpoczęliśmy czterdziestodniową wędrówkę ku wydarzeniom Triduum Paschalnego, upamiętniającego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana, które stanowi centrum tajemnicy naszego zbawienia.
   
Dla naszej wspólnoty - Wielki Post to czas intensywny i sprzyjający zmianie. Czas  który szczególnie  przybliża  nas do Boga,  budzić drzemiące w nas dobro i skłania do walki ze słabościami.

Pragniemy by czas Wielkiego Postu usposabiał nasze dziecięce serca i umysły do wdzięczności Bogu za wszystko, czego Chrystus dokonał z miłości do nas. A modlitwa, post i jałmużna pomogą nam wytrwać przy Panu.
   
Do przeżywania Wielkiego Postu przygotowaliśmy się z dużą gorliwością. 

Przygotowane zostały motywy wielkopostne w holu i kaplicy. Poprzez działanie plastyczne  dzieci starały się przekazać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana. Nie mogło, zabraknąć też CZERWONYCH SERC – symbolu MIŁOŚCI na których spisane zostały dziecięce postanowienia. Dzieci uczestnicząc w rozważaniach wielkopostnych prowadzonych przez kleryka Piotra, zgodnie obiecały spełnić drobne akty umartwienia, np. dokładniej odrobić lekcje, być bardziej posłusznym w domu, szkole i Oratorium, odmówić sobie różnych przyjemności, choćby dozwolonych jak jedzenie cukierków czy innych łakoci a także telewizji, muzyki czy gier komputerowych. To dla nas czas, kiedy możemy sprawdzić swoją silną wolę i charakter.

Męka Jezusa Chrystusa jest historią miłości – miłości, którą Jezus ma do każdego człowieka. 
ON był gotowy umrzeć na krzyżu, wziąć na siebie znieważenie, niesamowity ból i cierpienie, a ponad to grzechy ludzkości:

przeszłe, obecne i przyszłe.   Tylko kochając możemy dostąpić poznania Boga, który w Swej naturze
 
jest KOCHAJĄCYM I JEST MIŁOŚCIĄ.
 
Niech to będzie Wielki Post -Wielkiej Miłości!


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin