chmuryl
chmuryp

Programy realizowane w Oratorium "Twój Dom" w 2015 r.Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. Oratorium „Twój Dom” w imieniu dzieci i młodzieży składa serdeczne podziękowanie Władzom Gminy Miasta Krosno za otrzymane wsparcie finansowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015r.

Za dodanie nadziei w rozwój zainteresowań, zdolności i uzdolnień tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Dzieciom, które w nas wierzą. 

Jestem głęboko przekonany, że wspólne działania wychowawcze i pełne zrozumienie dla potrzeb dzieci i młodzieży, zaowocują pozytywnymi efektami i pomyślną przyszłością dzieci.

„ Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka,
byłoby ciemno i mroczno.
 Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie".
J. Ejsmond


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin