chmuryl
chmuryp

Podziękowanie
 Człowiek jest wielki
nie przez to, co po-siada,
lecz przez to, kim jest.


Nie przez to, co ma,
lecz przez to,
 czym dzieli się z in¬ny¬mi.


Jan Paweł II

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Troski o Dzieci i Młodzież im. bł. ks. Bronisława Markiewicza p.n. ORATORIUM „TWÓJ DOM”  w Krośnie oraz podopiecznych, objętych naszym wsparciem, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, za  przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy Państwu za zaufanie i zaangażowanie a przede wszystkim za wsparcie naszej pracy opiekuńczo-wychowawczo–terapeutycznej. Dziękujemy za troskę o harmonijny dziecięcy rozwój, za możliwość odkrywania i rozwijania pasji, za możliwość przekazywania młodym ludziom wiedzy i umiejętności niezbędnych  w wyborze drogi życiowej. Dziękujemy za działania mające na celu podnoszenie jakości pracy naszej placówki i realizowania wyznaczonych celów.

Zapewniamy, że pozyskane w powyższy sposób środki finansowe zostaną racjonalnie wydatkowane w szczególności na wypoczynek letni, na realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, a także na edukację kulturalną oraz działalność sportowo – krajoznawczą. Jestem głęboko przekonany, że okazane wsparcie finansowe zaowocuje pozytywnymi efektami i pomyślną przyszłością naszych wychowanków. 

Ks. Józef Gibała
Dyrektor Oratorium „Twój Dom”
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin