chmuryl
chmuryp

Kolonia - dzień IIIDZIEŃ III – 21.07. 2015r. – wtorek

W trzecim dniu naszych letnich kolonii, zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy do Nowej Słupi – wsi u stóp Łysej Góry, na skraju Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dowiedzieliśmy się, że Nowa Słupia związana była z rozwijającym się w pierwszych wiekach naszej ery hutnictwem żelaza. Pozostałości dawnych pieców hutniczych tzw. dymarek znajdują się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego im. Mieczyslawa Radwana. Spacerując po Nowej Słupi, dokładnie przy „drodze królewskiej” na Święty Krzyż zobaczyliśmy kamienną figurę przedstawiającą klęczącego człowieka. Nazywana jest Emerykiem lub pielgrzymem.Następnie udaliśmy się do Centrum Kulturowo – Archeologicznego na warsztaty edukacyjne. Obszar Centrum jest połączeniem technik budownictwa stosowanych przez barbarzyńskie plemiona mieszkające na naszym terenie i militarnego budownictwa rzymskiego. Nie ma na terenie naszego kraju osady, którą rekonstrułowanoby z tak ogromną determinacją i konsekwencją, doprowadzając do wiernego odtworzenia wioski nawiązującej do kultury przeworskiej z drugiej zaś strony prezentującej oblicze budownictwa pogranicza prowincji rzymskich tzw. limesu.

Po przekroczeniu głównego wejścia zwiedzanie rozpoczęliśmy od Chaty z Wrocieryża, której powstanie jest efektem pracy archeologów z przed kilku lat. Dowiedzieliśmy się, że chata posiada konstrukcję sumikowo - łątkową. Sumiki to pionowo postawione  w narożach drewniane elementy tworzące konstrukcję chałupy, pomiędzy które wmontowane są drewniane belki tzw. łątki tworzące ściany budynku. Całość z zewnątrz obłożona jest gliną, która pełni funkcje wypełniające puste przestrzenie w konstrukcji drewnianej jak również niezbędna jest do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz chaty. Dwuspadowy dach obłożony jest humusem, pełniącym również funkcje termoregulacyjne wewnątrz budynku dając latem odpowiedni chłód, zimą zaś utrzymywał ciepło.

Następnie dzieci podzielone na grupy wzięły udział w warsztatach archeologicznych, dzięki którym przeniosły się w realia okresu wpływów rzymskich na naszych terenach. W swej wyjątkowej scenerii warsztaty umożliwiły  bezpośrednie uczestnictwo  i zaangażowanie każdemu uczestnikowi kolonii i jawią się jako innowacyjne możliwości poznawcze badanych zagadnień. Dzieci  nie były jedynie biernymi słuchaczami czy obserwatorami lecz samodzielnie wyrabiały z gliny cegły i  budowały piec, prowadziły wytop żelaza czy lepiły garnek z gliny. Poprzez pełną percepcje i doświadczenie poszczególne elementy zdobywanej wiedzy przez dzieci stawały się o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. W osadzie oprócz zakładu garncarskiego, kowalskiego, tkackiego czy brązowniczego  zobaczyliśmy liczne narzędzia, stroje oraz przedmioty  użytku codziennego.Po obiedzie wzięliśmy udział w konkursie wiedzy p.n. „Milionerek”.

Celem konkursu było: sprawdzenie wiadomości dzieci z różnych dziedzin, umiejętność przewidywania następstw swojego działania oraz podniesienie samooceny niektórych kolonistów. Konkurs przebiegał w miłej i życzliwej atmosferze z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji. Niemniej wszyscy uczestnicy konkursu mogli czuć się wyróżnieni, ponieważ poziom naprawdę był wysoki. Wygrała drużyna Mateusza.

Pogoda sprzyjała wodnym kąpielom wiec nie mogło zabraknąć wspólnych zabaw na basenie. Przyznać musimy, że bardzo lubimy się pluskać.

Dzień zakończyliśmy zabawą przy ognisku połączoną ze smażeniem nad nim kiełbasek.  O ustalonej, wieczornej godzinie członkowie wszystkich grup zasiedli na wyznaczonym miejscu przy ognisku, zostawiając przy nim odpowiednio dużo przestrzeni dla grilujących oraz występujących uczestników ogniska. Po rozpaleniu ognia wychowawcy, przypomnieli  o zasadach obowiązujących podczas smażenia kiełbasek. Popisy artystów przeplatane były wspólnym śpiewem. Było głośno, radośnie i smacznie. Na zakończenie dnia stojąc w kole przekazaliśmy sobie Iskierkę Przyjaźni a ksiądz Józef udzielił nam błogosławieństwa na spokojną noc i nowy dzień wypoczywania.


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin