chmuryl
chmuryp

Kolonia - dzień VIIDZIEŃ VII – 25.07. 2015r. – sobota

Po śniadaniu i zapakowaniu bagaży do autokaru, spotkaliśmy się na zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień, by podsumować wspólne spotkania i wyciągnąć wnioski do dalszej pracy nad sobą. Zajęcia służyły: budowaniu klimatu bezpieczeństwa i zaufania w grupie, uczyły postrzegania siebie i innych przez pryzmat potrzeb i uczuć, wzmacniały poczucia wartości i wdrażały do pozytywnego myślenia o sobie. Wyruszyliśmy na ostatni spacer po okolicy w grupach z wychowawcami, by utrwalić w pamięci piękno krajobrazu regionu świętokrzyskiego. Po spacerze ostatnie zabawy wodne w basenie na terenie ośrodka. No i czas na pyszny obiad. A po obiedzie. Pożegnalny apel, czas na podziękowania: wychowawcom za trud opieki i kształtowania podczas kolonii, obsłudze pensjonatu  za wszystko, co od nich otrzymaliśmy. A trochę tego było. W następnej kolejności dziękowaliśmy Panu Bogdanowi naszemu kierowcy za bezpieczną i miłą podróż.  Księdzu Józefowi za przygotowanie i poprowadzenie wspaniałej kolonii letniej pod nazwą „Uroki świętokrzyskiej ziemi”.

O godzinie 14.00 siedzieliśmy już w autokarze, czekając na odjazd w stronę domu.No i jeszcze smakołyki dla każdego na osłodę długiej drogi to prezent od naszego księdza Józefa. 

Przejeżdżając przez Szydłów zatrzymaliśmy się, by zwiedzić jeszcze Kazimierzowski zamek królewski wkomponowany w średniowieczne miejskie obwarowania.  Jest on położony na skarpie wzniesienia opadającego ku dolinie rzeczki Ciekącej. Znajduje się w obrębie fortyfikacji dawnego miasta. Miał charakter obszernej siedziby królewskiej, choć użytkowanej tylko czasowo. Świadczą o tym obszerny dziedziniec i duży budynek mieszkalny. Zachowały się ruiny dużego domu mieszkalnego, tzw. skarbczyk z XV i XVIw. i budynek bramny z pozostałościami murów oddzielających zamek od miasta. Od strony zachodniej dziedziniec zamku zamknięty jest murami obwodowymi, które stanowią fragment umocnień miejskich. Na dziedzińcu zamkowym od podziwiać mogliśmy rzeźby królów polskich.

Co ciekawe wg badaczy, murowany zamek wzniósł w Szydłowie król Kazimierz Wielki, który otoczył też miasto murami obronnymi.Brama KrakowskaRuiny sali rycerskiej

Następnie ks. Józef opowiedział nam legendę powstania Szydłowa …Porastały onegdaj owe okolice rozległe puszcze, pełne zwierza dzikiego, strachów i poczwar szkaradnych. Lecz trwogę największą budził nie zwierz, nie kusy ale zbój surowy, który zwał się Szydło i był hersztem bandy napadającej na przejeżdżające karawany kupców i innych podróżnych. Aż pewnego razu banda Szydły napadła na orszak królewski i wywiązała się walka pomiędzy zbójami i wojami króla. Władca klęknął na pobliskim wzgórzu i począł się modlić. Obiecał, że gdy Bóg da zwycięstwo, w miejscu gdzie klęczy wybuduje kościół. Tak też się stało. Zbójów wybito a schwytany Szydło wskazał jaskinię gdzie ukrywał zrabowane skarby. Król nakazał za owe kosztowności wybudować kościół i założyć osadę, którą od imienia zbója Szydłowem nazwano.… 

Szydłów to bardzo ciekawe miasto, dlatego postanowiliśmy zwiedzić jeszcze znajdujący się tam kościół świętego Władysława oraz miasto. 

Jeszcze tylko szybko coś słodkiego, coś do wypicia orzeźwiającego, coś co lubią dzieci i wie o tym ks. Józef i ruszyliśmy w stronę Krosna.

Czterogodzinna podróż dobiegła końca. Około godziny 18.00 z minutami przybyliśmy do Krosna, gdzie z radością czekali na nas rodzice. Następnie wspólnie zebraliśmy się w oratoryjnej kaplicy na Mszy Świętej pod przewodniczeniem Ks. Józefa, który powiedział -…podziękujmy  Panu Bogu za wspaniałe i bezpieczne …

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Józef skierował słowa do rodziców: „letnia kolonia  pełna była wrażeń, miłych spotkań. Była też, okazją do uśmiechu oraz radości z chwil spędzonych w gronie rówieśników i przyjaciół. Jestem głęboko przekonany, że wspólne działania wychowawcze i pełne zrozumienie dla potrzeb młodych ludzi, zaowocują pozytywnymi efektami i pomyślną przyszłością dzieci. Pogodnie i pożytecznie spędziliśmy ten czas, za co dziękujemy Bogu i wszystkim, którzy umożliwili nam ten wspaniały odpoczynek, serdeczne „Bóg zapłać”.

Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. Oratorium „Twój Dom”, serdecznie dziękuje Władzom Gminy Miasta Krosna za wsparcie finansowe na realizację zadania p.n. „Uroki Świętokrzyskiej Ziemi” i "Akademia wakacyjnej przygody w regionie świętokrzyskim"– w okresie 19.07.2015 r. do 25.07.2015 roku.

Wszystkim za wszystko składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

„Każda radość, którą niesiemy, zawsze do nas powróci”
(Raudive)


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin