chmuryl
chmuryp

Podziękowanie
    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Troski o Dzieci i Młodzież im. bł. ks. Bronisława Markiewicza p.n. ORATORIUM „TWÓJ DOM” w Krośnie oraz  naszych podopiecznych, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Darczyńcom, za  przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia.
    Wspólnie z Państwem tworzymy system kształcenia, który odpowiada współczesnym wyzwaniom. Ukierunkowanie na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży, uwzględnianie ich uzdolnień, niwelowanie podstawowych braków staje się koniecznością.
   Dziękujemy Państwu za zaufanie i zaangażowanie a przede wszystkim za wsparcie naszej pracy opiekuńczo-wychowawczo–terapeutycznej. Dziękujemy za troskę o wszechstronny dziecięcy rozwój, za możliwość przekazywania młodym ludziom wiedzy i umiejętności niezbędnych  w wyborze dalszej drogi życiowej. Dziękujemy za możliwość wspólnego tworzenia miejsca będącego inspiracją do twórczych działań i zachętą do rozwoju, miejsca, w którym dzieci mogą realizować swoje marzenia.

    Pozyskane środki finansowe zostaną racjonalnie wydatkowane w szczególności na wypoczynek letni, na realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych, a także na edukację kulturalną oraz aktywność sportowo – krajoznawczą. Jestem głęboko przekonany, że okazane wsparcie finansowe zaowocuje pozytywnymi efektami i pomyślną przyszłością naszych wychowanków. 


Świat staje się piękny w wymiarach serca.
Odisseas Elitis


                           Ks. Józef Gibała
                    Dyrektor Oratorium „Twój Dom”przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin