chmuryl
chmuryp

„Radośni, kreatywni, zdrowi”

„Radośni, kreatywni, zdrowi” to program zajęć edukacyjno-wychowawczo-kulturalnych, który był realizowany w naszej placówce od czerwca do listopada 2015r. w ramach godzin dydaktycznych. Miał on na celu dostarczenie dzieciom poprzez zabawę pozytywnych doświadczeń i miłych wrażeń, a tym samym odreagowanie napięć i przykrych sytuacji, które leżą u podłoża negatywnych zachowań . Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, psychologa oraz socjoterapeutę.

Dzieci rozwijały swoje zainteresowania i zdolności poprzez aktywny udział w zajęciach podzielonych na trzy działy:

„Mali Artyści”

Ta część programu obejmowała twórcze zajęcia: edukacyjne, plastyczne, muzyczne, oraz teatralne, podczas których dzieci nabywały umiejętność współpracy w grupie, rozwijały pozytywny obraz własnej osoby, nabierały wiary we własne możliwości, a także pokonywały nieśmiałość i lęk.

Poza tym w ramach zajęć edukacji kulturalnej dzieci mogły uczestniczyć w spotkaniach ze sztuką poprzez organizowane wyjścia do: Artkina w Krośnie, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie- gdzie brały aktywny i systematyczny udział w lekcjach muzealnych, oglądały wystawy stałe. W Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie- które dzieci nie tylko zwiedziły, ale również aktywnie działały poprzez możliwość malowania na szkle.

„Ćwiczę ja, ćwiczysz ty, ćwiczmy razem my!”


W ramach tego bloku tematycznego, zarówno w naszym Oratorium, jak i w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie, prowadzone były zajęcia ruchowe. Program obejmował zajęcia ruchowe – cykl gier i zabaw ruchowych oraz pląsów i tańców, pozwalających dziecku nabyć ogólną sprawność ruchową oraz eliminować napięcie mięśniowe centralnego układu nerwowego. Zabawy wstępne i zapoznawcze, zabawy integracyjne, muzyczno – ruchowe oraz aktywizujące i rozwijające myślenie twórcze stanowiły wspaniałą formę zabawy.

„Z Małym Księciem w Krainę Przyjaźni”

Zajęcia grupowe realizowane w tej części programu pozwoliły dzieciom i młodzieży uczyć się poprzez doświadczanie. Historia Małego Księcia była dla nich dobrym przykładem i lekcją, w oparciu o którą mogły poznać siebie, nauczyły się rozpoznawać emocje swoje i innych oraz wyrażać je w konstruktywny sposób. Dzięki zajęciom dzieci i młodzież mogły rozwijać empatię, wrażliwość na drugiego człowieka oraz swój system wartości.

Program „Radośni, kreatywni, zdrowi” pozwolił wdrożyć dzieci i młodzież do wybierania aktywnego stylu życia. Dzięki podjętym działaniom profilaktycznym  dzieci i młodzież miały możliwość wszechstronnego rozwoju, zdobycia wiedzy o samych sobie, poznania swoich mocnych i słabych stron oraz łatwiej będzie im odnaleźć się w swoich uczuciach, ale też w swoim otoczeniu.

Program p.n. „Radośni, kreatywni, zdrowi” współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z siedzibą w Rzeszowie ul. Hetmańska 120.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin