chmuryl
chmuryp

Moje Prawa   Oratorium „Twój Dom” to placówka bezpieczna, przyjazna i „otwarta” dla dzieci i młodzieży, wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiągnięcie sukcesu przez wychowanków. W naszym Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje PRAWA i OBOWIĄZKI. Ma zapewnione warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju. W naszym Oratorium wychowankowie poznają świat i wzbogacą wiedzę, rozbudzają swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia i zdolności. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona pedagogicznego, rozwijają się wszechstronnie i poznają wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie.
 
    Dzieci i młodzież Oratorium „Twój Dom”, przygotowując się do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka przypadającego - zgodnie z uchwałą Sejmu – na dzień 20 listopada, przypomnieli i utrwalili swoje prawa, obowiązki i przywileje. W znaczący sposób pomogły im w tym cykle pogadanek i spotkań w grupach z wychowawcami oraz tablice edukacyjne ilustrujące: „Moje Prawa”, Nasze zasady”, „Uczymy się…”, „Nasze emocje”, „Dobre wychowanie”, „Pamiętaj o…”, „ABC rodzica”, „Historia chłopca odrzuconego…”, przy których każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć. Ks. Józef podkreślił, iż … takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością…
    Mamy nadzieję, że cykl zajęć edukacyjnych na najważniejszy we współczesnym świecie temat PRAW DZIECKA, uświadomi dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypominamy, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

MŁODZI LUDZIE MUSZĄ MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE SĄ PODMIOTAMI, ŻE PRAWA ICH SĄ WAŻNE, MUSZĄ JE ZNAĆ  I ONE MUSZĄ BYĆ PRZESTRZEGANE.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin