chmuryl
chmuryp

1% podatku


„Kto ma w dobroci silną wolę i silną chęć służby ludziom,
temu życie pięknym snem będzie…”

J. Korczak


    Stowarzyszenie  Troski o Dzieci i Młodzież im. bł. ks. Bronisława Markiewicza p.n. ORATORIUM „TWÓJ DOM” w Krośnie, pragnie z całego serca podziękować Przyjaciołom, sympatykom i wszystkim osobom z całej Polski, które przekazały właśnie naszemu Stowarzyszeniu 1% swojego podatku dochodowego za 2015r.
   Dziękujemy za okazane nam wsparcie w niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnym oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Dziękujemy Państwu za zrozumienie potrzeb innych ludzi, przede wszystkim dzieci za szczodrość i wspaniałomyślność. Dziękujemy za troskę o wszechstronny dziecięcy rozwój, za możliwość przekazywania młodym ludziom wiedzy i umiejętności niezbędnych  w wyborze dalszej drogi życia. Dziękujemy za możliwość wspólnego tworzenia miejsca będącego inspiracją do twórczych działań i zachętą do rozwoju, miejsca, w którym dzieci i młodzież mogą realizować swoje marzenia, zdolności i uzdolnienia.
   
   Pozyskane w ten sposób fundusze przysłużą się do kontynuacji rozpoczętych działań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych dla dzieci i młodzieży – naszych wychowanków. Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.
Raz jeszcze Dziękując Wszystkim mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.
 

Z wyrazami wdzięczności
Ks. Józef Gibała
Dyrektor Oratorium „Twój Dom”

przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin