chmuryl
chmuryp

Półkolonia Zimowa - Dzień X

Dzień X – 27.01.2017r. – piątek


KOŁO BARW
   
   Wszystko co dobre szybko się kończy, a szczególnie czas wolny od zajęć w szkole.  To już ostatni dzień ferii zimowych w naszym mieście. Koniec wcale nie musi być smutny! Koniec zawsze jest początkiem czegoś nowego! Koniec motywuje, aby działać, dodaje nam energii i chęci!
Realizacja projektu p.n. „ŚWIAT BARW I JA” w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych była okazją do kształtowania  wśród dzieci i młodzieży, umiejętności analizowania zjawisk przyrodniczych i wiązania przyczyny ze skutkiem, kształtowania umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, doskonalenia umiejętności swobodnego i śmiałego wypowiadania się,  rozbudzania ciekawości i zainteresowań światem barw, utrwalania, poszerzania wiedzy o środowisku przyrodniczym w atmosferze wspólnej, wesołej zabawy.

    Od samego rana dzieci czekały na ostatnie zajęcia p.n. „Koło barw”, podsumowujące cykl zabaw  z kolorami.  Wysłuchały opowiadania H. Zdzitowieckiej „Tęcza w kropli wody” na podstawie którego zapoznały się ze zjawiskiem powstawania tęczy.  Dowiedziały się, że  ludzkie oko dostrzega siedem kolorów. Szukały informacji w Słowniku Języka Polskiego na temat tęczy i  formułowały odpowiedzi.  Oglądały fotografie przedstawiające tęcze: opisywały wygląd, nazywały kolejne kolory, określały ich liczbę, podawały skojarzenia związane z kolejnymi barwami. Łączyły kolory za pomocą farb plakatowych - co wcale nie jest łatwym środkiem wyrazu artystycznego, potrzebna była więc cierpliwość i umiejętność koncentrowania się na szczegółach.  Dzieci i młodzież aktywnie współpracowały w grupach. Miło było popatrzeć na dzieci, które z dumą prezentowały swoje dzieła na temat „koło barw”. Po śniadaniu przystąpiły do cyklu zabaw badawczych: „Kolorowe bączki i wiatraczki”, „Tęcza w wodzie”, „Jak sprowadzić tęczę?”, „Tęcza na płycie”, „Kolorowa woda”.  Rozwijanie poznawczej aktywności dzieci i młodzieży   w oparciu o doświadczenia,  zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze dostarczyło półkolonistom najwięcej frajdy i dobrej zabawy, która jednocześnie była nauką. Odzwierciedlały w formie plastycznej wygląd tęczy na dużych arkuszach papieru za pomocą gąbek, wycinały inne  elementy z papieru kolorowego i naklejały pod tęczą tworząc dowolny krajobraz.
   
   Następnie zaraz po obiedzie zebraliśmy się w oratoryjnej kaplicy, by podziękować Panu Bogu za każdy dzień naszych 10-cio dniowych zimowych przygód. Za radość, za spotkanych ludzi, za przyjaźń, za wspólne zabawy, a przede wszystkim za wspaniałą atmosferę, która nam towarzyszyła. Po modlitwie wróciliśmy do sal, aby spędzić ostatnie chwile na wspólnej zabawie. 
   
   Dziękujemy za  liczny udział dzieci i młodzieży we  wszystkich zajęciach, lekcjach edukacyjnych  i wydarzeniach kulturalnych w czasie trwania półkolonii zimowej oraz  za obdarzenie nas zaufaniem.
  
   Tegoroczna półkolonia zimowa w Oratorium „Twój Dom” skierowana był nie tylko do wychowanków Oratorium, ale do wszystkich dzieci z miasta Krosna, które pozostały w domu. Dzieci podczas trwania półkolonii wspólnie bawiły się, wypoczywały, zwiedzały i zdobywały wiedzę z różnych dziedzin edukacji. Rozwijały aktywność poznawczą, czerpały radość w poznawaniu świata, poprzez dociekanie i doświadczanie. Wzięły udział w cyklu ćwiczeń i zabaw badawczych na które z  niecierpliwością czekały. Okazały się one nie tylko dobrą zabawą, ale również pomogły zrozumieć dzieciom i młodzieży zjawisko widzenia barw, oraz zaspokoić naturalną ciekawość świata. Bogata oferta programowa półkolonii umożliwiła dzieciom i młodzieży również dyskutowanie, zgłaszanie pomysłów, podejmowanie prób badawczych, a także wnioskowanie oraz interpretowanie zjawisk ale przede wszystkim zapewniła wspaniałą zabawę. Dzieci rozwijały zdolności plastyczne, teatralne, doskonaliły sprawność psychoruchową, wspólnie bawiły się, odpoczywały, wykonywały szereg doświadczeń.

   
     Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. Oratorium „Twój Dom”, serdecznie dziękuje Władzom Gminy Miasta Krosna za wsparcie finansowe na realizację zadania p.n. „W ŚWIECIE BARW I JA" – półkolonia zimowa w okresie od 16.01. 2017r. – 27.01.2017r.


     Wychowanie to pomaganie  dziecku, by stopniowo stawało się  ono kimś, kto potrafi myśleć, kochać i pracować.
                   
                   Wszystkim za wszystko składamy serdeczne „Bóg zapłać!”przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin