chmuryl
chmuryp

Wielki Post
Starajmy się w tym świętym czasie, często wygrzewać się w Słońcu Bożej Miłości płynącej z Krzyża. Tylko kochając możemy dostąpić poznania Boga, który w Swej naturze jest KOCHAJĄCYM  I JEST MIŁOŚCIĄ. Niech to będzie Wielki Post -Wielkiej Miłości!

W Środę Popielcową całą wspólnotą w kaplicy oratoryjnej rozpoczęliśmy 40-dniowy czas Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia. To szczególny dla nas czas, w którym wszyscy mamy okazję na nowo spojrzeć na swoje codzienne postępowanie i coś w nim zmienić. Rozpoczęliśmy czterdziestodniową wędrówkę ku wydarzeniom Triduum Paschalnego, upamiętniającego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana, które stanowi centrum tajemnicy naszego zbawienia.
   
   Dla nas jako wspólnoty oratoryjnej - Wielki Post to czas intensywny, sprzyjający przemianie i nawróceniu. Pragniemy by ten czas usposabiał nasze dziecięce serca i umysły do wdzięczności Bogu za wszystko, czego Chrystus dokonał z miłości do nas. To doskonały moment na przemyślenia, co w naszym życiu jest naprawdę ważne. To czas, który daje nam możliwość próby.
   
   Przygotowaliśmy się do przeżywania Wielkiego Postu z dużą starannością.  Wspólnie wykonaliśmy dekoracje wielkopostne w holu i kaplicy. Poprzez działanie plastyczne  staraliśmy się przekazać Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana. Dzieci  i młodzież zastanawiając się nad cierpieniem Chrystusa, obiecały dobrowolnie spełnić choćby drobne akty umartwienia, np. dokładniej odrobić lekcje, być bardziej posłusznym w domu, szkole i Oratorium, odmówić sobie różnych przyjemności np. cukierków czy innych łakoci, a także telewizji, muzyki czy gier komputerowych. To dla nas czas, kiedy możemy sprawdzić silną wolę i swój charakter.

przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin