chmuryl
chmuryp

Twórczo i aktywnie - młodość bez uzależnień

  

     W mediach aż roi się od informacji związanych z patologiami społecznymi – każdy słyszał jak to pijany ojciec, matka nie dopilnowała swoich dzieci lub wykazała się agresją wobec nich. Takie wypadki w dzisiejszym Świecie to nie rzadkość. Współczesny młody człowiek jest bardzo obciążony dużą ilością informacji teleinformatycznych oraz płynących z innych mediów. Jego problemy nie kończą się wszakże na zdobywaniu wiedzy. Dotykają go często problemy rodzinne, czy konflikty z rówieśnikami. Wysoki wzrost wymagań i częste sytuacje stresogenne powodują u młodego człowieka narastanie napięcia emocjonalnego, leku, zachwianie poczucie bezpieczeństwa. A uczucie zagubienia i utrata pewności siebie zwiększa podatność na zachowania ryzykowne. Wycofanie, agresja, choroby – oto najczęstsze reakcje na stan obciążenia i frustracji - co więc robić, jak chronić młodzież, dzieci przed uzależnieniami?
Wobec takich problemów bardzo ważnym obszarem działania świetlicy, obok procesu dydaktycznego staje się nie tylko wychowanie, ale również profilaktyka rozumiana jako postępowanie służące ochronie przed zagrożeniami. Dlatego też, Oratorium „Twój Dom” w ramach projektu TWÓRCZO I AKTYWNIE - MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ  prowadzi systematyczne warsztaty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym, które mają na celu propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i zrachowaniom agresywnym.
 
     Dzieci i młodzież podczas pracy w grupie mają okazję poznać mechanizmy powstawania uzależnienia i jego istotę. Zdobyć wiedzę na temat własnego sposobu radzenia sobie z sytuacją trudną oraz obalenia mitów dotyczących uzależnień.
   Teoria to nie wszystko, dlatego też wychowankowie przy pomocy gier i zabaw relaksacyjnych mają możliwości nabywania konstruktywnych metod radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem. Praca w grupie wzmacnia przyjaźń, empatię i rozumienie sytuacji społecznych. Zajęcia dają szansę na skorygowanie dotychczasowych niekorzystnych nawyków, poznanie uniwersalnych wartości i wspomaganie harmonijnego rozwoju. W obecności grupy w sposób pozytywny podkreślony jest wysiłek włożony w wykonanie określonych zadań oraz postrzegane są wszystkie,  nawet najmniejsze sukcesy odnoszone przez dzieci i młodzież. Jest to niezwykle cenne w kształtowaniu właściwej postawy dziecka wobec otoczenia i siebie samego.

   Sport jest jedną z technik radzenia sobie ze stresem -  dlatego też, dzieci raz w miesiącu korzystają z zajęć z aktywności sportowej na basenie. Jest to wspaniała okazja nie tylko do odreagowania nagromadzonych w czasie obowiązków szkolnych emocji, ale i nauka bycia zorganizowanym i bardziej samodzielnym, co przekłada się na wypracowanie pozytywnego obrazu siebie i obniża ryzyko uzależnienia.

    
   Niech więc przyszłość naszych dzieci będzie lepsza, wolna od alkoholu, narkotyków  i dopalaczy – „NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ” to motto przewodnie naszych zajęć.

                                                                               mgr Julia Grzyb
                                                                                    psycholog  
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin