chmuryl
chmuryp

PROFILAKTYKA

  

    Szybkie zmiany społeczne, wartości, nowe autorytety – mają diametralny wpływ na nasze społeczeństwo a przede wszystkim na dzieci, które kształtują na tej podstawie swoją osobowość i dojrzałość emocjonalną. Człowiek lepiej czuje się w grupie, daje mu to poczucie przynależności ale i bezpieczeństwa. Dzieci chcą być akceptowane przez grupy rówieśnicze i często chcą się pokazać z jak najlepszej strony - czyli odwagą, indywidualnością i pomysłowością. Być odważnym w świecie dziecka to często złamać zasady narzucone przez dorosłych - przekraczanie granic, również tych związanych z eksperymentami przy użyciu środków psychoaktywnych, alkoholu.


   Oratorium „Twój Dom” w ramach projektu „TWÓRCZO I AKTYWNIE  - MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ”,  prowadzi zajęciach, które mają za zadanie promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom i zachowaniom agresywnym. Dzieci podczas pracy w grupie mają możliwość poznać mechanizmy powstawania i istoty uzależnień, ale również nauczenia się różnych rodzajów emocji i ich wpływu na zachowanie. Zdobycia wiedzy na temat własnego sposobu radzenia sobie z sytuacją kryzysową oraz konstruktywnych metod uniemożliwiających sięganie po używki.

   Wiedza to za mało dlatego też dzieci, młodzież przy pomocy gier i zabaw relaksacyjnych ma możliwości zdobyć doświadczenia praktyczne w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, stresem. Wykonywane ćwiczenia wzmacniają przyjaźń, empatię oraz uczą rozwiązywania konfliktów w sposób akceptowany społecznie. Zajęcia dają szansę na skorygowanie dotychczasowych niekorzystnych nawyków, poznanie uniwersalnych wartości i wspomaganie harmonijnego rozwoju.

   Okres szkolny to czas ruchu, a aktywność fizyczna jest jedną z technik radzenia sobie ze stresem -  dlatego dzieci i młodzież w ramach projekty mają możliwość wyjścia na basen. Jest to wspaniała okazja nie tylko do odreagowania nagromadzonych w czasie obowiązków szkolnych emocji, ale i nauka bycia zorganizowanym i bardziej samodzielnym co przekłada się na wypracowanie pozytywnego obrazu siebie i obniża ryzyko uzależnienia.

       Niech więc przyszłe pokolenia będą WOLNE OD NAŁOGÓW!


                                                                                                 mgr Julia Grzyb
                                                                                                  psycholog

przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin