chmuryl
chmuryp

PÓŁKOLONIA ZIMOWA 2018
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. „Oratorium Twój Dom” w Krośnie, zaprasza dzieci i młodzież na półkolonię, która przebiegać będzie pod hasłem „TROPICIELE ZIMOWYCH PRZYGÓD”.
Miejsce: Oratorium „Twój Dom”, ulica Wojska Polskiego 28 w Krośnie
Termin: 29.01.2018r. – 09.02.2018r.
Zajęcia odbywać  się będą od poniedziałku do piątku, przez 10 dni po 9 godzin dziennie, w godzinach od 7.00 do 16.00.

Proponujemy uczestnikom zimowej półkolonii twórcze aktywności prowadzone w inspirującym i bezpiecznym otoczeniu z wykorzystaniem ciekawych rekwizytów,  inspirowane m.in. metodą Ruchu Rozwijającego, zabawami fundamentalnymi, Integracją Sensoryczną oraz Pedagogiką Zabawy z wykorzystaniem różnorodnych zabaw muzycznych i aktywności ruchowych. Głównym zadaniem programu będzie wdrażanie dzieci i młodzież do twórczego eksperymentowania z wykorzystaniem wzroku, dotyku, smaku, słuchu, węchu oraz nauczenie  patrzenia na otaczający świat  przez świadome wykorzystywanie zmysłów.  W programie znajdą się również: gry i zabawy sportowe, wokalne, działania z wykorzystaniem różnorodnych środków plastycznych, materiałów konstrukcyjnych oraz eksperymenty i doświadczenia z tworzywami o różnej powierzchni, teleturnieje,  konkursy, wyjścia do kina na kryty basen i plac zabaw Fikoland, spotkania edukacyjne z Policjantem Komendy Miejskiej na temat bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – pogadanka na temat zdrowego stylu odżywiania. Nie zabraknie również zajęć na świeżym powietrzu – saneczkowanie, zabawy śnieżkami w parku miejskim i na placu przed Oratorium.

Gwarantujemy opiekę pedagogiczną, dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad), ubezpieczenie NNW.

Zgłoszenia przyjmują i szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. „Oratorium Twój Dom” w Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego 28, tel.: (13) 43 662 51   w godzinach od 8.00 -15.00
 
                                              ZAPRASZAMY !!!

ZASADY REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE ZIMOWĄ

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii zimowej p.n. „Tropiciele zimowych przygód” w Oratorium „Twój Dom” przy ul. Wojska Polskiego 28, organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).
Wypoczynek ma charakter półkolonii, która dofinansowana jest z budżetu Gminy Miasta Krosna.
Organizacja wypoczynku zimowego obejmuje I turnus w okresie od 29.01. 2018 r. - 09.02.2018r. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat.

Celem organizowanego wypoczynku jest:
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży, rodziców pracujących w czasie ferii zimowych,
- wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie zainteresowań i zdolności,
- podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie  ferii zimowych,

Nabór jest otwarty dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta Krosna i prowadzony będzie od dnia  10.12.2017r. w sposób ciągły, aż do wyczerpania miejsc.
Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku  zimowego mają dzieci i młodzież pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym z rodzin wielodzietnych, z rodzin samotnie wychowujących i objęte pieczą zastępczą oraz pomocą społeczną.

Gwarantujemy opiekę pedagogiczną, stałe zajęcia w grupach p.n. „Zabawy Sensoryczne - Nasze Zmysły”, dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad + deser w postaci owocu lub słodkiej przekąski), ubezpieczenie NNW oraz zorganizowane wyjścia: Park Trampolin, 2 wyjścia   na basen kryty – wspólne zabawy w wodzie, 2 wyjścia do „Fikolandu” – wspólne zabawy w „Krainie kolorów”, 2 wyjścia do ArtKino – na film 3D – według repertuaru dla dzieci i młodzieży, zawody sportowe w hali sportowej SP nr 14.

Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach: wypełnienie zgody, karty kwalifikacyjnej oraz oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji regulaminu półkolonii i dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów organizatorom półkolonii do 24.01.2018 r., do godziny 12:00
Jeżeli rodzic/prawny opiekun nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym terminie, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w półkoloniach i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.  Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do uczestnictwa w wypoczynku i w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika przyjmuje się na wolne miejsce wg kolejności zgłoszeń.
Kwalifikacji do przyjęcia kandydata na półkolonie dokonuje dyrektor Oratorium „Twój Dom”.
Lista dzieci i młodzieży zakwalifikowanych na półkolonie będzie dostępna w biurze Stowarzyszenia Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza pn. „Oratorium Twój Dom” w Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego 28, tel.: (13) 43 662 51 w godzinach od 8.00 -15.00
Regulamin półkolonii w celu zapoznania się z nim zostanie umieszczony w gablocie - hol główny siedziby placówki.
Szczegółowy program półkolonii zimowej zostanie zamieszczony na stronie Internetowej placówki.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin