chmuryl
chmuryp

Informacja

I N F O R M A C J A

 
    W  dniu 12.04.2018r. została podjęta Uchwała nr 02/04/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks.Br. Markiewicza p.n.,,Oratorium Twój Dom ” w Krośnie w sprawie :postawienia Stowarzyszenia w stan  likwidacji i jego rozwiązania. Stan likwidacji rozpoczyna się z dniem 01.05.2018r. a termin zakończenia 31.07.2018r. Na likwidatora  Stowarzyszenia wyznacza się ks. Józefa Gibałę –Prezesa Zarządu.
przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin