chmuryl
chmuryp

    Od miesiąca lutego do czerwca 2018r. wśród dzieci i młodzieży Oratorium „Twój Dom”, realizowany był program edukacyjny z zakresu profilaktyki uzależnień p.n. „Bezpieczne Oratorium - razem możemy więcej”. W ramach programu dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach psychologicznych p.n. „Pomyśl zanim spróbujesz”. Cykliczne spotkania grupowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków i przyczyniły się do nabycia większej umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, umiejętności komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, a przede wszystkim silnie zintegrowały dzieci i pozwoliły poznać lepiej zarówno samych siebie, jak i swoich kolegów  i koleżanki.
   
     Nie możemy zapominać o tym, że obecne czasy niosą za sobą wiele zagrożeń dla młodych ludzi, dlatego też priorytetowym celem warsztatów była profilaktyka – w myśl zasady „lepiej zapobiegać aniżeli leczyć”. Wychowankowie poprzez różne formy aktywności w których uczestniczyli samodzielnie lub zespołowo poznali, czym są uzależnienia i jakie są ich rodzaje. Bardzo często rozmawiali o tym, jakie skutki zdrowotne, społeczne i psychologiczne niesie za sobą eksperymentowanie z  substancjami uzależniającymi. Starali się zrozumieć przyczyny uzależnienia alkoholowego i narkotykowego wśród dzieci i młodzieży, szukali sensownych rozwiązań sytuacji trudnych w których znaleźli się bohaterowie czytanych „Pamiętników…”. Spotkania w grupie uczyły pracy nad własnymi emocjami.  Odgrywaliśmy scenki z życia, graliśmy w gry, towarzyszyły nam  bajki terapeutycznye, aby w jak najpełniejszy sposób nasi wychowankowie rozwinęli swoją inteligencję emocjonalną.

Młody człowiek, by móc obronić się przed uzależnieniami i podjąć mądre decyzje potrzebuje: pewności siebie, asertywności, umiejętności współpracy i komunikacji.
    
    W ramach realizowanego zadania wychowankowie mogli również rozwijać się kulturalnie i fizycznie dzięki  regularnym wyjściom do kina i na basen, co dla wszystkich było bardzo dużą atrakcją.
   
    Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza p. n. Oratorium „Twój Dom”, serdecznie dziękuje Władzom Gminy Miasta Krosna za wsparcie finansowe na realizację zadania p. n. „Bezpieczne Oratorium – razem możemy więcej”. przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin