chmuryl
chmuryp                  SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

    „Dusza dziecka jest to jakby młode drzewko, które da się nagiąć do każdego kształtu
            i przyjmie każdy, jaki mu nadasz kierunek”.
 ks. Bronisław Markiewicz
          
Drodzy Państwo!
    
       W związku z zakończeniem pracy opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku dyrektora Oratorium „Twój Dom” w Krośnie przy ulicy Wojska Polskiego 28,pragnę serdecznie podziękować wszystkim, których w czasie 6 lat mojej pracy spotkałem  na swojej drodze. Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog i wspólne działanie dla dobra dzieci i młodzieży, czego efekty widoczne były i są w wychowaniu młodego pokolenia. Pragnę im dziś za to serdecznie i gorąco podziękować.
    
       Dziękuję za owocną współpracę, Prezydentowi Miasta Krosna Piotrowi Przytockiemu, wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta, radnym Rady Miejskiej obecnej i poprzednich kadencji, osobom i wszystkim jednostkom organizacyjnym zewnętrznym  z  Gminy Krosno, jak i spoza Gminy, z którymi współpracowałem w tym okresie. Dyrektorom i pracownikom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół i Przedszkoli, Służb Mundurowych za pomoc i zrozumienie dla naszych wychowawczych problemów.     Szczególnie gorąco dziękuję kadrze pedagogicznej i administracyjnej, rodzicom oraz mieszkańcom Gminy Krosno, którym zawsze i bez reszty starałem się służyć i pomagać we wszystkich problemach, w ramach swoich możliwości i kompetencji. Czułem to, za swoją misję, a kontakt z Wami był zawsze dla mnie szczególnie ważny. Dziękuję za otwarte serca i dłonie naszych darczyńców i Przyjaciół.

        
      Na podstawie dekretu Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła  w Warszawie, odchodzę z urzędu do innej placówki z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nie było łatwo, ale  uważam, że warto było się starać, ciężko pracować, stawiać czoła często niesprawiedliwej krytyce, stawiając sobie za główny cel kultywowanie założeń wychowawczo-dydaktycznych wielkiego mistrza bł. ks. Br. Markiewicza oraz promować je wśród społeczności wychowanków poprzez zajęcia świetlicowe, profilaktyczne, w ramach funkcjonujących kół zainteresowań, uroczystości, wystaw oraz wyjazdów dydaktycznych zorganizowanych w formie kolonii letnich  i zimowych.  Dla mnie najważniejsza jest moja uczciwa ocena, która dziś brzmi: zawsze można jeszcze więcej i lepiej, ale ja przez te sześć lat działałem z wszystkich sił, angażując się w pracę dydaktyczno- wychowawczo-profilaktyczną w stu procentach  i dzięki temu udało nam się w tym czasie dokonać wielu zmian na lepsze w dążeniu do harmonijnego rozwoju wychowanków. Czas pełnienia przeze mnie funkcji był dla mnie ciekawym jak i pouczającym doświadczeniem zawodowym.

        
       Serdecznie dziękuję za wszelkie przejawy sympatii wobec mojej osoby. Jednocześnie pragnę Państwu złożyć życzenia zdrowia  i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i w sferze zawodowej.
        
      W sierpniu 2018 roku obejmę funkcję Prezesa Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Oratorium im. bł. ks. Br. Markiewicza w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 57.  Dalej będę starał się z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem wraz z moimi nowymi współpracownikami i z pomocą naszego patrona „orać glebę dziecięcych serc”, siać, pielęgnować, wzmacniać, by plony mogły zbierać w przyszłości nasi wychowankowie.
                                                                                                     
 Z poważaniem
 Ks. Józef Gibała


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin