chmuryl
chmuryp

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Oratorium "Twój Dom" prowadzi zajęcia świetlicowe, żywienie oraz zajęcia wakacyjne w formie kolonii, obozów profilaktyczno - wychowawczych.

Do Oratorium dzieci przychodzą  od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Zajęcia świetlicowe odbywają się w trzech grupach wiekowych, pod kierunkiem nauczycieli, wychowawców oraz nauczycieli przedmiotu. Grupa najmłodsza to dzieci w wieku od 3 do 6 lat, grupa starsza od 7 do 8 lat i grupa najstarsza to dzieci i młodzież w wieku od 9 do 16 roku życia. Każde popołudnie od poniedziałku do piątku podzielone jest na 3 części:

A - nauka

B - posiłek

C - uczestnictwo w kołach zainteresowań, zabawach, programach edukacyjnych

Oratorium "Twój Dom" to placówka bezpieczna, przyjazna i "otwarta" dla dzieci i młodzieży, wykorzystująca elementy innowacyjnych metod nauczania, nastawiona na osiągnięcie sukcesu przez wychowanków. W naszym Oratorium każde dziecko jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Tu poznaje swoje prawa i obowiązki. Ma zapewnione warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju.

W naszym Oratorium dziecko poznaje świat i wzbogaca wiedzę, rozbudza swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia i zdolności. W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona pedagogicznego, rozwija się wszechstronnie i poznaje wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji w społeczeństwie.

Celem prowadzenia świetlicy jest umożliwienie dzieciom i młodzieży pożytecznie przeżywanego pozalekcyjnego czasu. Grupa młodsza realizuje program wczesnoszkolny, korzysta z różnych pomocy edukacyjnych. W grupie szkolnej pedagog w pierwszej kolejności pomaga w odrabianiu zadań domowych oraz organizuje zajęcia, gry, zabawy, konkursy dydaktyczne, plastyczne, manualne.

Dzieci korzystają także z kawiarenki internetowej, bilarda, uczestniczą w zajęciach z informatyki, plastyki, nauki języka angielskiego, tańca. Uczestnicy zajęć świetlicowych otrzymują również codziennie ciepły posiłek (dożywianie i podwieczorek).

Oratorium "Twój Dom" umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. To, czego się tu nauczy i jaką wiedzę i doświadczenie zdobędzie, zależy głównie od nas dorosłych, nauczycieli. Dziecko jest cudzoziemcem poszukującym drogowskazów. Najlepiej oddaje to wiersz nieznanego autora.

Mottem przewodnim niech będzie "list dzieci do dorosłych"

List  dzieci do dorosłych

Czym żyje tego się uczę

   Jeśli żyję w atmosferze krytyki

Uczę się potępiać

Jeśli doświadczam wrogości

Uczę się walczyć

Jeśli muszę znosić kpiny

Uczę się nieśmiałości

Jeśli jestem zawstydzany

Uczę się poczucia winy

Jeśli żyje w atmosferze tolerancji

Uczę się być cierpliwy

Jeśli żyję w atmosferze zachęty

Uczę się ufności

Jeśli jestem akceptowany i chwalony

Uczę się doceniać innych

Jeśli żyje w atmosferze uczciwości

Uczę się sprawiedliwości

Jeśli żyję w poczuciu bezpieczeństwa

Uczę się ufności

Jeśli żyję w atmosferze aprobaty

Uczę się lubić siebie

Jeśli żyję w atmosferze akceptacji i przyjaźni

Uczę się tego, jak znaleźć miłość w świecie.

Autor nieznany


    


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin