chmuryl
chmuryp

INFORMATYKA

Zajęcia prowadzone w oratoryjnej pracowni komputerowej są popularną formą spędzania wolnego czasu, zwłaszcza dla tych wychowanków, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego w domu.
Dzieci poprzez gry i zabawy są zapoznawane i wprowadzane w podstawowe funkcje komputera, świat Internetu, multimedialne programy edukacyjne. Spotkania mają na celu wspomaganie i rozwój ważnych w edukacji wczesnoszkolnej cech takich jak: pamięć wzrokowa, koordynacja wzrokowo - ruchowa, wyobraźnia.

Celem zajęć jest również:
  • rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną,
  • ukazanie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce, zabawie,
  • kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiaturą, myszą, stacją dysków, drukarką, modemem, skanerem),
  • kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera oraz korzystania z komputera w uczeniu się innych przedmiotów,
  • rozwijanie zdolności intelektualnych młodzieży.

Pracownia komputerowa wyposażona jest w 13 komputerów (12 dla uczestników zajęć i 1 dla prowadzącego zajęcia).
             
Uczestnicy koła informatycznego redagują teksty, tworzą plakaty, zaproszenia, dyplomy na potrzeby oratorium, aktywnie współpracują z różnymi kołami, bardzo chętnie tworzą prace plastyczne techniką komputerową. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych zainteresowań wychowanków: wyszukują w Internecie informacje potrzebne na lekcje z różnych przedmiotów, poznają budowę komputera od środka,  poznają podstawy tworzenia stron internetowych.

Harmonogram zajęć (piątki):

godz. 16.00 – 17.00 – I grupa

godz. 17.00 – 18.00 – II grupa

przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin