chmuryl
chmuryp

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W naszej placówce odbywają się zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.
Celem zajęć jest zdobycie i ćwiczenie przez dzieci umiejętności w języku angielskim z zakresu słuchu, mowy, czytania i pisania - pozwalających na komunikowanie się w stopniu podstawowym. Uczestnicy zajęć wzbogacają swoją wiedzę, słownictwo z zakresu przedstawiania własnej osoby, otoczenia, zainteresowań, świąt, świata zwierząt itp. Zapoznają się także z podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi.

Główne zadania koła to:
  • pogłębianie wiedzy przedmiotowej poprzez różnorodne gry,    zabawy i piosenki,
  • kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego,
  • uwrażliwienie dzieci na język angielski, osłuchanie z nim,
  • zainteresowanie podopiecznych kulturą, historią i tradycją    krajów anglojęzycznych (np. poprzez lekcje nawiązujące do świąt  angielskich),
  • zachęcenie do wszechstronnego rozwijania zainteresowań, rozbudzanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z muzyką, plastyką, sztuką,
  • kształtowanie samodzielności, a także umiejętności współdziałania w grupie, zespołach,
  • przygotowanie do konkursów,
  • pomoc dzieciom słabszym w nauce,
  • organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku szkolnym.
Dzieci bardzo chętnie biorą udział w przyswajaniu języka poprzez gry i zabawy edukacyjne mające na celu nabywanie, utrwalenie wiadomości w sposób naturalny i bezstresowy.

Harmonogram zajęć:


I grupa (8/9 lat) – poniedziałek, środa godz. 15.45 – 16.30
II grupa (10 lat) – poniedziałek, środa godz. 16.30 – 17.15
III grupa (11 lat) – poniedziałek, środa godz. 17.15 – 18.00
IV grupa (12/13 lat) – poniedziałek, środa godz. 18.00 – 18.45


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin