chmuryl
chmuryp

ORATORIUM TWÓJ DOM

Nasz adres:
ul.Wojska Polskiego 28, 38-402 Krosno
tel.+48 13 43 662 51
konto: PKO S.A. I Oddział Krosno
16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: oratoriumkrosno@wp.pl


Organem prowadzącym Ośrodek Opiekuńczy "Oratorium Twój Dom" jest Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie. Ośrodek jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży miasta Krosna i okolic, działalność spełnia statutowe założenia i jest prowadzona nieodpłatnie.
W ramach działalności bieżącej zajęcia w Ośrodku odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 21.00.

Zarówno stałe grupy, jak i działające kółka zainteresowań posiadają własnego wychowawcę (instruktora) a ich praca przebiega według ustalonego i zatwierdzonego przez dyrektora placówki rocznego planu pracy. Pracownicy Ośrodka bezpośrednio pracujący z dziećmi i młodzieżą pozostają w kontakcie z rodzicami dziecka i wychowawcami ze szkół.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 - 18.00 i obejmują:

 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych i zwiększenie motywacji do nauki
 • Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
 • Doskonalenie umiejętności czytania i pisania
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych
 • Utrwalanie wiadomości z zakresu historii, geografii i biologii
 • Rozwój procesów umysłowych w trakcie organizowania gier i zabaw dydaktycznych
 • Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami i wykonywanie prac z różnego rodzaju materiałów
 • Uwrażliwianie na piękno i estetykę otoczenia

  Dzieci biorą także udział w zajęciach z elementami wychowania fizycznego tj. ćwiczenia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu i na sali, zajęcia na siłowni, gry zespołowe (ping-pong i bilard), a także doskonalą swoje umiejętności w obsłudze komputera.

  Dzięki wspólnym zajęciom wychowankowie mają możliwość kształtowania umiejętności współżycia w grupie czy też wspólnego rozwiązywania konfliktów.
  W ramach kształtowania i rozwijania inwencji twórczej, wyobraźni, wrażliwości, zdolności, tężyzny fizycznej przygotowywane jest wiele konkursów dla dzieci: konkursy o charakterze artystycznym (konkurs kolęd i pastorałek, konkurs na naśladowanie ulubionego zespołu/wokalisty, konkurs plastyczny "Twój wymarzony świat", "Mój ulubiony bohater z bajki"), konkursy o charakterze sportowym (tor przeszkód, turniej bilardowy, turniej halowej piłki nożnej).


przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin