chmuryl
chmuryp

HISTORIA

Początków Stowarzyszenia Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom" upatrywać należy w działalności opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Krośnie prowadzonej od 1981 r.
Praca na tym polu skupiła grono ludzi oddanych sprawie działalności profilaktyczno-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży przy wspólnocie Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Krośnie.
W kwietniu 1994 r. władze Miasta Krosna sprzedały za symboliczną kwotę budynek byłego żłobka wraz z działką z przeznaczeniem na utworzenie Ośrodka Opiekuńczego.
Budynek o powierzchni użytkowej 1300 m2 nie był używany od 1989 r. i wymagał kapitalnego remontu, modernizacji i dobudowy, ze względu na jego przyszłe przeznaczenie. Prace adaptacyjne budynku nadal trwają.
W pierwszych miesiącach 1996 r. realne wydawało się rozpoczęcia działalności Ośrodka jesienią 1996 r. - przeznaczając na to ok. 1/3 budynku.
Wtedy także zrodziła się potrzeba objęcia grona osób współpracujących przy tworzeniu Ośrodka w jakieś formy prawne. Po spełnieniu odpowiednich procedur prawnych dnia 26 kwietnia w 1996 r. w Sądzie Wojewódzkim w Krośnie złożono Statut Stowarzyszenia, a dnia 13 maja zarejestrowano Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. Bronisława Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom" w Krośnie.
Najbardziej istotnym celem powołania do życia i działania Stowarzyszenia "Oratorium Twój Dom" jest pomoc "dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, zagrożonych ubóstwem, sieroctwem społecznym, rozbiciem oraz z rodzin wielodzietnych".
Ośrodek organizuje wszelkie działania ukierunkowane na indywidualny rozwój twórczy człowieka w ciągu całego jego życia, a w szczególny sposób "promuje i rozwija metody zapobiegające zaburzeniom, zahamowaniom i regresowi jednostki ludzkiej na płaszczyźnie kontaktu z samym sobą, innymi ludźmi i siłą wyższą, jakkolwiek się ją rozumie" (...), jak również "kształtuje i propaguje zachowania prozdrowotne w aspekcie zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego" oraz "inicjuje i wspiera inne formy opieki nad dziećmi i młodzież" z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych i zagrożonych...
Od samego początku Ośrodek funkcjonuje na zasadach świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży.


Tak było na początku


Pierwszy opłatek

Wakacje dla dzieciprzerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin