chmuryl
chmuryp

ROZDZIAŁ VI - Majątek Stowarzyszenia

§ 51
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, ruchomości i nieruchomości.

§ 52
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności gospodarczej, spadków, zapisów, darowizn, poleceń, zbiórek publicznych, dotacji i świadczeń osób wspierających.

§ 53
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych przez Walne Zebranie, ujętych w odrębnych przepisach.

§ 54
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności gospodarczej należy do zadań Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 55
Wysokość składek miesięcznych określa Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. Decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczania składek może podjąć Zarząd Główny Stowarzyszenia.przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin