chmuryl
chmuryp

ROZDZIAŁ VIII - Przepisy Końcowe

§ 60
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia.

§ 61
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawa o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104).przerywnik_zolty
© OTD 1996-2011 Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Mlodziez im. Ks. Bronislawa Markiewicza p.n. "Oratorium Twój Dom"
adres: ul. Wojska Polskiego 28, 38-400 Krosno; tel/fax: +48 013 43 662 51; tel. kom.: 608 687 686;
NIP: 6841719572 konto bankowe: PKO S.A. I Oddzial Krosno 16 1240 2311 1111 0000 3881 3654
e-mail: biuro@otd.pl
admin